Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
234A1

Назив предмета:
Примењена органска хемија

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

(200A1 + 200E1) / (201B1 + 202B1)

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 3. година, летњи семестар, изборни (E13H1), научно-стручни предмет

Биохемија: 3. година, летњи семестар, изборни (E13B1), научно-стручни предмет

Настава хемије: 3. година, летњи семестар, изборни (E13P1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Милован Д. Ивановић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања (4+0+0)

Циљеви:

Да студенти стекну неопходна знања о синтетичким реакцијама које се непосредно примењују у индустрији, а посебно у синтези лекова. Да се упознају са структуром, применом и синтезом различитих класа органских једињења, од најједноставнијих до врло сложених,која имају практичну примену и производе се индустријски.

Исход:

Оспособљавање студената за успешно обављање стручне делатности по завршетку редовних студија хемије и то у настави, привреди и истраживачком раду. Такође, стицање неопходне основе за последипломске студије.

Облици наставе:

Предавања се иѕводе уз употребу видео-бима и програма за визуелизацију. Целокупан садржај курса је доступан студентима у електронском облику, као и пратећи програми.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. Organic Process Research & Development, ACS Publications, 1997-2007, relevant papers http://pubs.acs.org/journals/oprdfk/index.html
 2. W. Carruthers, Iain Coldham: Modern Methods of Organic Synthesis, 4th Edition, Cambridge University Press, 2004.
 3. Оригинална патентна литература
 4. H. U. Blaser, E. Schidt (Eds): Asymmetric Catalysis on Industrial Scale, Wiley-VCH, 2004.
 5. Daniel Lednicer: The Organic Chemistry of Drug Synthesis, Vol. 1- 7 Wiley-Interscience, 1977-2007.
 6. Encyclopedia of Biological Chemistry, Elsevier, 2004.
 7. Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery, J. Wiley & Sons, 2007.
 8. Annual Reports in Medicinal Chemistry, Elsevier, Vol 33-40.
 9. George A. Burdock: Fenaroli’s Handbook of Flavor Ingredients, Fourth Edition, CRC Press, 2001.
 10. Patrick Etiévant, Andrée Voilley (Eds): Flavour in Food, Woodhead Publishing, 2006.
 11. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, J. Wiley&Sons, 2007.
 12. Hilda Butler: Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soaps, 10th Edition, Springer - Verlag
 13. Thomas J. J. Müller, Uwe H. F. Bunz (Eds): Functional Organic Materials Syntheses, Strategies and Applications, Wiley-VCH, 2007.
 14. Jonathan W. Steed, David R. Turner, Karl J. Wallace: Core Concepts in Supramolecular Chemistry and Nanochemistry, J. Wiley & Sons, 2007.

Помоћна литература:

 • Willy Herbst, Klaus Hunger: Industrial Organic Pigments, Third Edition. Wiley-VCH, 2004.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

I. ЗНАЧАЈНИЈЕ КЛАСЕ ОРГАНСКИХ РЕАКЦИЈА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА ВЕЛИКОЈ СКАЛИ У ФАРМАЦЕУТСКОЈ ИНДУСТРИЈИ

Скраћени приказ значајнијих реакција за формирање нове C-C везе, нове C-N везе, различитих поступака оксидације; редукције; халогеновања и др, са посебним освртом на новије методе.

II. ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА ПРИМЕЊЕНЕ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

1. Важније класе лекова: структурa и синтезa. 2. Адитиви за храну: конзерванси, боје, емулгатори. 3. Козметика - основна подела, намена и структуре. 4. Агрохемикалије - подела према структури и намени. 5. Органски полимери - само основни појмови, подела, структура. 6. Композитни материјали - само основни појмови, подела, структура, примена. 7. Наноматеријали - само основни појмови, подела, структура, примена. 8. Боје, пигменти, индикатори - само основни појмови, подела, структура, примена. 9. Органске LED диоде, oргански проводници, oргански транзистори - основни појмови, подела, структура. 10. Течни кристали - основни појмови, подела, структура. 11. Органски извори светлости - хемолуминисценција - основни појмови. 12. Материјали за хиралну хроматографију - основни појмови. 13. Експлозиви и pакетна горива - основни појмови, подела, структура, примена, основи синтезе. 14. Примена чистих ензима (имобилисаних или у раствору) у фармацеутској хемији - појмови, подела, структура. 15. Детерџенти - основни појмови, подела, структура.

III. ИНДУСТРИЈСКИ МЕТОДИ ЗА СИНТЕЗУ И КОНВЕРЗИЈУ ЈЕДНОСТАВНИХ ОРГАНСКИХ ХЕМИКАЛИЈА

1. Алкени, диени, полиени. 2. Алкини. 3. Производи постали из угљен моноксида. 4. Алкохоли. 5. Винил халогениди и деривати. 6. Компоненте полиамида. 7. Аромати.

Напомена: Редовно похађање предавања је обавезно. Нередовно похађање предавања има за последицу немогућност полагања колоквијума и завршног испита.

Колоквијуми:

45 поена

Напомене:

Одржавају се три колоквијума који имају претежно консултативни карактер.

Писмени испит:

55 поена

Напомене:

Четврти колоквијум студент израђује самостално у облику завршног испита.

Thu Nov 28 12:04:20 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет