Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
221K1

Назив предмета:
Структурне инструменталне методе

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

(200A1 + 200E1) / (201B1 + 202B1)

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Настава хемије: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставници:

др Љубодраг В. Вујисић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Веле В. Тешевић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Јована М. Станковић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби (4+2+0)

Циљеви:

Овај курс има за циљ да упозна студенте са основним инструментални техникама - спектрометријским и хроматографским - које се данас користе у хемији. Курсом су обухваћене основна теорија интеракције електромагнетног зрачења са материјом, aпсорпција електромагнетног зрачења у различитим деловима спектра (Ултраљубичаста-видљива спектроскопија, Инфрацрвена спектроскопија, 1H и 13С NMR спектроскопија), основна теорија масене спектрометрије и хроматографије (гасне и течне), мерење спектара и хроматограма, као и њихову интерпретацију (уз примену таблица)са акцентом на квалитативну (структурна одређивања) и квантитативну анализу. Предвиђено је да се упознају са постојећом опремом Хемијског факултета (NMR, FT IR, UV/Vis, MS, GC), учествују у припреми узорака за анализу, снимању спектара и њиховој интерпретацији.

Исход:

Након завршетка курса студенти ће бити обучени за решавање структура једноставних органских једињења применом спектроскопских метода. Такође, студенти ће стећи знање о основним принципима рада инструмената(NMR, IR, UV/vis, MS, GC и HPLC).

Облици наставе:

Предавања, експерименталне и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 1. Слободан Милосављевић: Структурне инструменталне методе
 2. Дејан Гођевац и Веле Тешевић: Структурне инструменталне методе-збирка спектара
 3. Clerck Pretsch and Simon Seibl: Таблице за одређивање структуре органских једињења

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Ултраљубичаста/видљива спектроскопија (UV/Vis). Енергетски прелази електрона, хромофоре, зависност λmax од типа хромофоре, примена емпиријских таблица за предвиђање λmax за диене и еноне.
 2. Инфрацрвена спектроскопија (IR). Типови вибрација. Карактеристичне апсорпције појединих функционалних група.
 3. Зависност интензитета апсорпције и νmax од структурних фактора.
 4. Нуклеарно магнетна резонантна спектроскопија (NMR). Основни принципи.
 5. Хемијско померање (δ) у 1H NMR спектрима. Константа спрезања (J) и интеграл.
 6. Мултиплицитет сигнала (спектри првог и вишег реда).
 7. Основе 13C NMR спектроскопије.
 8. Хемијско померање (δ) у 13C NMR спектрима.
 9. Квалитативна и квантитативна NMR анализа органских једињења.
 10. Основе масене спектрометрије (MS) и њена примена.
 11. Гасна хроматографија, основни принципи раздвајања.
 12. Колоне и детектори за гасну хроматографију.
 13. Течна хроматографија, основни принципи раздвајања.
 14. Колоне и детектори за течну хроматографију.
 15. Кобминоване методе: хроматографија/масена спектрометрија (GC/MS, LC/MS).

Теоријске вежбе:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Примена емпиријских таблица за предвиђање λmax за диене и еноне.
 2. Одређиване структуре органских једињења на основу IR спектра уз примену емпиријских таблица.
 3. Одређиване структуре органских једињења на основу IR, 1H NMR, UV/Vis и спектaра уз примену емпиријских таблица.
 4. Одређиване структуре органских једињења на основу 1H NMR, 13C NMR, UV/Vis и IR спектaра уз примену емпиријских таблица.
 5. Одређиване структуре органских једињења помоћу масених спектара уз примену емпиријских таблица.
 6. Одређиване структуре органских једињења на основу 1H NMR, 13C NMR, UV/Vis, IR и МS спектaра уз примену емпиријских таблица.
 7. Упознавање студената са постојећом опремом Хемијског факултета (NMR, FT IR, UV/Vis, GC, LC, MS, GC/MS, LC/MS); припрема узорака, снимање спектара и њихова интерпретација.

Колоквијуми:

30 поена

Напомене:

 • I колоквијум: UV и IR спектроскопија (10 бодова)
 • II колоквијум: 1H и 13C NMR спектроскопија (10 бодова)
 • III колоквијум: МС и хроматографске методе (10 бодова)

Писмени испит:

20 поена

Усмени испит:

40 поена

Thu Nov 28 12:04:20 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет