Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
031A1

Naziv predmeta:
Engleski jezik

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

3

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, letnji semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Biohemija: 1. godina, letnji semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, letnji semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastava hemije: 1. godina, letnji semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastavnik:

Jasmina B. Arsenijević Mijalković, profesor engleskog jezika i književnosti
nastavnik stranih jezika i veština, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja (3+0+0)

Ciljevi:

Cilj predmeta je da studenti utvrde prethodno znanje engleskog jezika i da dalje unaprede svoje znanje gramatike, vokabulara i da razviju svoje jezičke veštine obrađujući teme vezane za njihovu struku prilagođene njihovom nivou znanja.

Ishod:

Studenti mogu da koriste engleski za dalje stručno usavršavanje. Studenti mogu da koriste udžbenike napisane na engleskom jeziku i da izlože kraću prezentaciju na neku temu vezanu za hemiju.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

  • Harris M, Mower D. & Sikorzyńska A. (2000) Opportunities Intermediate Students' Book. Longman.

Pomoćna literatura:

  • Harris M, Mower D. & Sikorzyńska A. (2000) Opportunities Intermediate Workbook. Longman.
  • Murphy R. (2007) English Grammar in Use. Cambridge University Press.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

Kombinovanjem elemenata tradicionalnog i komunikativnog pristupa, studenti će se upoznati sa sledećim gramatičkim strukturama: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; State and Activity Verbs; would and used to; Simple Past, Past Continuous, Past Perfect; The Passive; The Future; Conditional Sentences; Reported Statements and Questions; Verbs followed by gerund or infinitive; Plural of nouns.

Tokom kursa će se obrađivati sledeće teme i vokabular vezan za njih: putovanje; obrazovanje; karijera; pisanje radne biografije; prijavljivanje na konkurs za posao; nauka; hemija.

Obradićemo i komentarisati tekstove vezane za njihovu struku na teme: periodni sistem elemenata, hemijski elementi, slavni hemičari i njihova otkrića, hemijska veza, hemija ljubavi, krv kao puferski sistem, pravila ponašanja u hemijskoj laboratoriji, laboratorijsko posuđe.

Seminarski radovi:

15 poena

Napomene:

Studenti pišu seminarski rad na jednu od ponuđenih tema koje su vezane za hemiju. Od njih se očekuje da iščitaju literaturu i dobro usvoje terminologiju vezano za odabranu temu. Tokom semestra će za studente biti organizovana prezentacija seminarskih radova na osnovu koje studenti dobijaju poene na seminarskom radu.

Kolokvijumi:

30 poena

Napomene:

Studenti će polagati dva kolokvijuma na kojima će se utvrditi u kojoj meri su savladali gradivo koje je rađeno na predavanjima.

Pismeni ispit:

40 poena

Usmeni ispit:

10 poena

Thu Nov 28 12:04:16 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet