Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
031A1

Назив предмета:
Енглески језик

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

3

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Биохемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Настава хемије: 1. година, летњи семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Наставник:

Јасмина Б. Арсенијевић Мијалковић, професор енглеског језика и књижевности
наставник страних језика и вештина, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ предмета је да студенти утврде претходно знање енглеског језика и да даље унапреде своје знање граматике, вокабулара и да развију своје језичке вештине обрађујући теме везане за њихову струку прилагођене њиховом нивоу знања.

Исход:

Студенти могу да користе енглески за даље стручно усавршавање. Студенти могу да користе уџбенике написане на енглеском језику и да изложе краћу презентацију на неку тему везану за хемију.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  • Harris M, Mower D. & Sikorzyńska A. (2000) Opportunities Intermediate Students' Book. Longman.

Помоћна литература:

  • Harris M, Mower D. & Sikorzyńska A. (2000) Opportunities Intermediate Workbook. Longman.
  • Murphy R. (2007) English Grammar in Use. Cambridge University Press.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Комбиновањем елемената традиционалног и комуникативног приступа, студенти ће се упознати са следећим граматичким структурама: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; State and Activity Verbs; would and used to; Simple Past, Past Continuous, Past Perfect; The Passive; The Future; Conditional Sentences; Reported Statements and Questions; Verbs followed by gerund or infinitive; Plural of nouns.

Током курса ће се обрађивати следеће теме и вокабулар везан за њих: путовање; образовање; каријера; писање радне биографије; пријављивање на конкурс за посао; наука; хемија.

Обрадићемо и коментарисати текстове везане за њихову струку на теме: периодни систем елемената, хемијски елементи, славни хемичари и њихова открића, хемијска веза, хемија љубави, крв као пуферски систем, правила понашања у хемијској лабораторији, лабораторијско посуђе.

Семинарски радови:

15 поена

Напомене:

Студенти пишу семинарски рад на једну од понуђених тема које су везане за хемију. Од њих се очекује да ишчитају литературу и добро усвоје терминологију везано за одабрану тему. Током семестра ће за студенте бити организована презентација семинарских радова на основу које студенти добијају поене на семинарском раду.

Колоквијуми:

30 поена

Напомене:

Студенти ће полагати два колоквијума на којима ће се утврдити у којој мери су савладали градиво које је рађено на предавањима.

Писмени испит:

40 поена

Усмени испит:

10 поена

Thu Nov 28 12:04:16 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет