Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
602P1

Назив предмета:
Методика наставе органске хемије

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

601P1 + 200A1 + 200E1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 4. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Драгица Д. Тривић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Биљана И. Томашевић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Весна Д. Милановић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + четири часа теоријских вежби (2+4+0)

Циљеви:

  1. Студенти објашњавају циљеве наставе/учења органске хемије, исходе и образовне стандарде у области органске хемије у основној школи, гимназији и различитим средњим стручним школама.
  2. Студенти идентификују проблеме у настави и учењу садржаја органске хемије и познају начине њиховог решавања на различитим нивоима образовања, до којих се дошло истраживањима у овој области хемијског образовања.

Исход:

  1. Студенти објашњавају која су знања и вештине за рад у лабораторији део потребне компетентности за реализацију наставе органске хемије у основној и средњим школама.
  2. Студенти решавају проблеме у настави и учењу садржаја органске хемије према циљевима и исходима наставних програма који се односе на те садржаје у основној и средњим школама, и образовним стандардима у области органске хемије, а у циљу предупређивања или идентификовања и отклањања заблуда (misconceptions) ученика.

Облици наставе:

Предавања, радионице и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

  • Домаћи задаци (резултати се презентују током наставе).
  • Претраживање различитих извора ради прикупљања података потребних за разматрање тема на часовима наставе и вежби.
  • Писање семинарског рада.

Литература:

Основна литература:

  • Милан Сикирица: Методика наставе хемије, Школска књига, Загреб, 2003.

Помоћна литература:

  • Уџбеници хемије за основну и средњу школу, наставни програми за основну школу, гимназију и средње стручне школе, курикулуми из различитих земаља

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

1. Везе између опште, неорганске и органске хемије - формирање целовитог система појмова.

2. Циљеви наставе/учења органске хемије, исходи и образовни стандарди у области органске хемије у основној школи.

3. Циљеви наставе/учења органске хемије, исходи и образовни стандарди у области органске хемије у гимназији.

4. Циљеви наставе/учења органске хемије, исходи и образовни стандарди у области органске хемије у различитим средњим стручним школама.

5. Садржаји органске хемије у наставним програмима за различите нивое образовања код нас.

6. Садржаји органске хемије у наставним програмима за различите нивое образовања у свету (приказ и упоредна анализа).

7. Организација наставног садржаја из органске хемије.

8. Хемијска писменост у области органске хемије.

9-10. Проблеми у вези с формирањем појмова органске хемије и начини решавања.

11-12. Презентације студентских домаћих радова.

13. Активности ученика у оквиру различитих задатака на часовима хемије.

14. Преглед метода наставе и учења хемије.

15. Истраживачки и контекстуални приступ у настави и учењу хемије.

Теоријске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1. Циљеви наставе/учења органске хемије, исходи и образовни стандарди у области органске хемије у основној школи.

2. Циљеви наставе/учења органске хемије, исходи и образовни стандарди у области органске хемије у гимназији.

3. Циљеви наставе/учења органске хемије, исходи и образовни стандарди у области органске хемије у средњим стручним школама.

4. Садржаји органске хемије у наставном програму за основну школу.

5. Садржаји органске хемије у наставном програму за гимназију.

6. Садржаји органске хемије у наставним програмима средњих стручних школа.

7. Хемијска писменост у области органске хемије.

8. Планирање приступа у настави органске хемије за повезивање структуре молекула и физичких својстава припадника различитих класа органских једињења.

9. Планирање приступа у настави органске хемије за повезивање структуре молекула припадника различитих класа органских једињења и типова органских реакција.

10. Планирање приступа у настави органске хемије за повезивање структуре молекула и киселинско-базних својства органских једињења.

11-12. Израда прегледа о практичној примени различитих органских једињења.

Семинарски радови:

15 поена

Домаћи задаци:

10 поена

Усмени испит:

60 поена

Wed Apr 24 16:29:26 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет