Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
515S1

Назив предмета:
Хемодинамика загађујућих супстанци

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

102S1 + 200A1 + 200E1

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 3. година, летњи семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Александар Р. Поповић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Дубравка Ј. Релић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (3+0+4)

Циљеви:

Циљ наставе је упознавање са најзначајнијим врстама загађујућих супстанци у животној средини, њиховим антропогеним и природним изворима, класификацијом и номенклатуром, преласцима загађујућих супстанци и производа њихове разградње између различитих сфера животне средине, механизмима трансформације и распростирања у атмосфери, литосфери, хидросфери и биосфери, механизмима нестајања из животне средине, начинима и последицама дејства на биљке, животиње и човека.

Исход:

Суштински исход наставе треба да буде да студент, након одслушаног курса, има разумевање сложености процеса у животној средини, али и да буде у стању да, на основу особина загађујућих супстанци, реконструише могуће начине њиховог распростирања у животној средини и елиминације из животне средине.

Облици наставе:

Предавања и лабораторијске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

  1. M. Lippmann (уредник): Environmental Toxicants-Human Exposures and Their Health Effects, Wiley Interscience, Hoboken, USA, 2006.
  2. A. M. Ure, C. M. Davidson (уредници): Chemical Speciation in the Environment, Blackwell Science, Oxford, 2002.
  3. D. W. Conell: Basic Concepts of Environmental Chemistry, Lewis Publishers, Boca Raton, 1997.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Процеси трансформација и деградација у животној средини. Токсиколошки параметри од значаја за праћење хемодинамике у животној средини. Хемодинамика нафтних угљоводоника. Хемодинамика полицикличних ароматичних угљоводоника. Хемодинамика полихлорованих бифенила. Хемодинамика диоксина. Хемодинамика липофилних пестицида. Хемодинамика хидрофилних пестицида. Хемодинамика вештачких полимера. Хемодинамика органометалних једињења живе, калаја, олова и арсена. Хемодинамика реалних процеса - пример сагоревања угља у термоелектранама.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Хемодинамичке равнотеже: коефицијент расподеле crystal violet-a у хексанолу и води. Хемодинамичке равнотеже: адсорпција на активном угљу. Хемодинамичке равнотеже: адсорпција на силикагелу. Нафтни угљоводоници у градским отпадним водама. Хемодинамика полицикличних ароматичних угљоводоника: пиролиза угља. Пиролиза поливинил-хлорида. Секвенцијална екстракција земљишта. Специјација микроелемената пепела лигнита.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

60 поена

Tue Dec 18 12:29:36 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет