Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
424B1

Назив предмета:
Токсиколошка биохемија

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

201B1 + 202B1 + 062B1

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 4. година, зимски семестар, изборни (E14B1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Милан Р. Николић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (3+0+4)

Циљеви:

Циљ курса је да студент стекне знања о међудејствима токсичних (страних) супстанци и организма човека на молекулском нивоу, односно о биотрансформацијама и биоактивацији/ биоинактивацији токсичних супстанци, њиховим интеракцијама са био(макро)молекулима, као и да овлада експерименталним вештинама за рад у токсиколошким лабораторијама.

Исход:

Разумевање: општих појмова из токсикологије; процеса биотрансформације страних супстанци; молекулских аспеката токсичног ефекта, односа структуре и активности токсичних супстанци; биохемијских основа испољавања токсичности на циљним органима; овладавање основним методама и техникама које се примењују у токсиколошким биохемијским лабораторијама.

Облици наставе:

Предавања, теоријске и експерименталне вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Проф. др Милан Јокановић: Токсикологија, Медицински факултет, Универзитет у Нишу, 2010. (Београд: Princip Press; ISBN 978-86-914075-0-6)
 • др Љуба Мандић: Упутства за вежбе из токсиколошке биохемије (интерни материјал)
 • John Emsley: Molecules of Murder: Criminal Molecules and Classic Cases, RSC Publishing, 2008.
 • P. David Josephy, Bengt Mannervik: Molecular Toxicology, Oxford University Press, 2006.
 • Comprehensive Toxicology, 3rd Edition (Editor-in-Chiefs: Charlene McQueen), Elsevier, 2017.

Помоћна литература:

 • Power-point презентације са предавања (професор др Љуба Мандић)

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Наставне целине:

 1. Предмет, историјски приказ развоја, мултидисциплинарни карактер и биохемијски значај токсикологије као "науке о отровима";
 2. Биохемијска судбина токсичних супстанци у организму човека (унос, апсорпција, транспорт, расподела, депоновање и елиминација токсиканата);
 3. Биотрансформације ксенобиотика (реакције I и II фазе, био(ин)активације и детоксификација токсиканата) и фактори који утичу на ове процесе;
 4. Биохемијски механизми токсичности ксенобиотика (акутна и хронична токсичност; мутагеност, генотоксичност/карциногеност, тератогеност токсиканата);
 5. Токсични ефекти ксенобиотика/токсиканата на циљним ткивима и органима (крв, кожа, јетра, бубрези, плућа, нервни систем).

Лабораторијске вежбе:

20 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Теме експерименталних вежби:

 • Одређивање садржаја токсичних супстанци и њихових метаболита.
 • Испитивања токсичних ефеката тешких метала.
 • Испитивања токсичних ефеката гасова.
 • Испитивања токсичних ефеката органских растварача.
 • Испитивања токсичних ефеката пестицида.
 • Тестирање токсичности ксенобиотика.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

50 поена

Thu Nov 28 12:04:25 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет