Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
424B1

Назив предмета:
Токсиколошка биохемија

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

201B1 + 202B1 + 062B1

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 4. година, зимски семестар, изборни (E14B1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Милан Р. Николић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Весна Б. Јовановић
научни сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (3+0+4)

Циљеви:

Циљ курса је да студент стекне знања о међудејствима токсичних (страних) супстанци и организма човека на молекулском нивоу, односно о биотрансформацијама и биоактивацији/ биоинактивацији токсичних супстанци, њиховим интеракцијама са био(макро)молекулима, као и да овлада експерименталним вештинама за рад у токсиколошким лабораторијама.

Исход:

Разумевање: општих појмова из токсикологије; процеса биотрансформације страних супстанци; молекулских аспеката токсичног ефекта, односа структуре и активности токсичних супстанци; биохемијских основа испољавања токсичности на циљним органима; овладавање основним методама и техникама које се примењују у токсиколошким биохемијским лабораторијама.

Облици наставе:

Предавања, теоријске и експерименталне вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

* Проф. др Милан Јокановић: Токсикологија, Медицински факултет, Универзитет у Нишу, 2010. (Beograd: Princip Press; ISBN 978-86-914075-0-6)

* др Љуба Мандић: Упутства за вежбе из токсиколошке биохемије (интерни материјал)

* P. David Josephy, Bengt Mannervik: Molecular Toxicology, Oxford University Press, 2006.

* Comprehensive Toxicology, 3rd Edition (Editor-in-Chiefs: Charlene McQueen), Elsevier, 2017.

Помоћна литература:

Power-point презентације са предавања (професор др Љуба Мандић)

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Наставне целине:

1. Предмет, историјски приказ развоја, мултидисциплинарни карактер и биохемијски значај токсикологије као "науке о отровима";

2. Биохемијска судбина токсичних супстанци у организму човека (унос, апсорпција, транспорт, расподела, депоновање и елиминација токсиканата);

3. Биотрансформације ксенобиотика (реакције I и II фазе, био(ин)активације и детоксификација токсиканата) и фактори који утичу на ове процесе;

4. Биохемијски механизми токсичности ксенобиотика (акутна и хронична  токсичност; мутагеност, генотоксичност/карциногеност, тератогеност токсиканата);

5.  Токсични ефекти ксенобиотика на циљним органима.

Лабораторијске вежбе:

20 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Теме експерименталних вежби:

1. Одређивање садржаја токсичних супстанци и њихових метаболита.

2. Испитивања токсичних ефеката тешких метала.

3. Испитивања токсичних ефеката гасова.

4. Испитивања токсичних ефеката органских растварача.

5. Испитивања токсичних ефеката пестицида.

6. Тестирање токсичности ксенобиотика.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

50 поена

Tue Dec 18 12:29:34 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет