Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
411A1

Назив предмета:
Хемија природних производа

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

200A1 + 200E1

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Хемија животне средине: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Настава хемије: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Радивоје М. Продановић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Николина В. Поповић, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Александра М. Ђурђевић, мастер биохемичар

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + три часа лабораторијских вежби (3+0+3)

Циљеви:

Циљ овог курса је да студент овлада основним принципима изоловања, пречишћавања, идентификовања, карактеризације и одређивања структуре најважнијих класа природних производа. Оквир овог курса подразумева и улоге које ови молекули имају у организмима који их производе са акцентом на секундарним метаболитима, њиховој биосинтези, физиолошкој активности и примени.

Исход:

Студент је овладао основним принципима изоловања, пречишћавања, идентификовања, карактеризације и одређивања структуре најважнијих класа природних производа.

Облици наставе:

Предавања, вежбе, семинар.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  • Слободан Петровић, Душан Мијин, Надежда Стојановић: Хемија природних органских једињења, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2005.
  • Lehninger: Principles of Biochemistry, W. H. Freeman and Co, 2005.

Помоћна литература:

  • K. B. G. Torssell: Natural Products Chemistry, Apotekarsocieteten, Stockholm, 1995.
  • R. M. Jankov, N. Polović, T. Ćirković Veličković: Praktikum - Hemija prirodnih proizvoda, Hemijski fakultet, Beograd, 2006. ISBN: 86-7220-028-4

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

  • Протеини: амино-киселине и пептиди, особине, изоловање, аналитика, биосинтеза. Структура протеина, изоловање и карактеризација. Основно о физиолошкој активности пептида и функцији неких класа протеина.
  • Сахариди: основни подаци о моносахаридима. Гликозиди. Олигосахариди и полисахариди. Особине, изоловање, аналитика, карактеризација, биосинтеза. Физилошка улога неких сахарида и техничка примена.
  • Липиди: неутралне масти, фосфолипиди, гликолипиди, воскови, простагландини, стероиди, терпеноиди. Принципи изоловања, карактеризације, одређивања структуре, биосинтезе. Функција основних представника различитих класа липида. Структура ћелијске мембране. Структура ћелијских зидова микроорганизама.
  • Алкалоиди: подела, основни појмови о структури, изоловању, карактеризацији, биосинтези и физиолошком дејству на више организме. Основни подаци о антибиотицима, витаминима, биљним пигментима и природним ароматичним једињењима (депсиди, лигнини, танини, хинони).
  • Нуклеинске киселине: основни подаци, структура, изоловање, пречишћавање и аналитика НК. Нуклеозиди, нуклеотиди и класе нуклеинских киселина, њихова структура, биосинтеза, физиолошка улога и примена.

Лабораторијске вежбе:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Вежбе се раде у пет области: 1. протеини, 2. угљени хидрати, 3. липиди и стероиди, 4. терпеноиди, алкалоиди, витамини и антибиотици, 5. нуклеинске киселине. Експериментални рад студената у оквирима сваке од области подразумева увежбавање експерименталних техника за изоловање, пречишћавање и карактеризацију по једне супстанце из групе од неколико препарата које студенти могу да раде.

Семинарски радови:

10 поена

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

20 поена

Усмени испит:

50 поена

Wed Apr 24 16:29:21 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет