Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
312A1

Назив предмета:
Методе одвајања

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

302H1 / 302A1 / 301B1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 3. година, летњи семестар, изборни (E13H1), научно-стручни предмет

Биохемија: 3. година, летњи семестар, изборни (E13B1), научно-стручни предмет

Настава хемије: 3. година, летњи семестар, изборни (E13P1), научно-стручни предмет

Наставници:

др Рада М. Баошић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Маја М. Натић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања (4+0+0)

Циљеви:

Студент се у току курса упознаje са основним принципима метода одвајања и начином избора одговарајуће методе у односу на постављене ѕахтеве.

Исход:

Студент је оспособљен да изврши избор и примени најпогоднију методу за одговарајуће одвајање.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  • C. E. Meloan: Chemical Separation, principles, techniques, and experiments, John Wiley & Sons inc, New York, 1999.
  • S. Ahuja: Handbook of bioseparations, Academic press, California, 2000.

Помоћна литература:

  • M.Natić, Hromatografske metode odvajanja, Hemijski fakultet, Beograd, 2015.
  • M. Radojevic, V. Baskhin: Practical environmental analysis, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 1999.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Припрема узорака. Екстракција. Тeчно-течна, течно-чврста и чврсто-течна екстракција. Екстракција из чврсте фазе. Суперкритична екстракција. "Head-space" техника. Јонска измена. Методе одвајања које се заснивају на различитим принципима хроматографије. Оптимизација поступка хроматографског одвајања. Електрофореза. Капиларна електрофореза. Изоелектрично фокусирање. Дијализа. Примена масене спектрометрије у анализи биомолекула. Утицај избора детектора на ефикасност поступка одвајања. Избор одговарајуће методе одвајања за квантитативну анализу различитих реалних узорака.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

60 поена

Thu Apr 30 11:49:09 2020

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет