Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
249A1

Назив предмета:
Одабране области органске хемије

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

200A1 + 200E1

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Хемија животне средине: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Настава хемије: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Игор М. Опсеница
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Зорана Б. Ферјанчић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Андреа М. Николић, мастер хемичар
сарадник у настави, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: шест часова предавања + четири часа лабораторијских вежби (6+0+4)

Циљеви:

I. Упознати студенте са основама ретросинтетичке анализе органских молекула; развити способност планирања синтезе и примене познатих реакција у синтезама релативно једноставних циљних молекула.

II. Упознати студенте са традиционалним и савременим приступима у области хемије хетероцикличних једињења.

III. Увод у медицинску хемију и биолошка активност неких класа хетероцикличних једињења.

Исход:

I. Оспособљеност за самосталну ретросинтетичку анализу једноставнијих/умерено сложених органских молекула.

II. Разумевање структуре, особина и реактивности неких класа хетероцикличних једињења.

III. Стећи знање о карактеристикама којима се разликују интересантни молекул од лека.

Облици наставе:

I. Предавања.

II. Предавања и експерименталне вежбе.

III. Предавања.

Ваннаставне активности:

Литература:

  1. Stuart Warren, Paul Wyatt: Organic Synthesis - The Disconnection Approach, 2nd edition, John Wiley& Sons, 2008. ISBN 978-0470712368
  2. John Joule, Keith Mills: Heterocyclic Chemistry at a Glance, Blackwell Publishing, 1st edition, 2007.
  3. G. Thomas: Medicinal Chemistry, an Introduction, Wiley, 2000.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (6 часова недељно)

Програм рада:

I. Елементи сложености органских молекула. Основни појмови ретросинтетичке анализе: синтон, ретрон, трансформ. Синтонски приступ. Систематична ретросинтетичка анализа; различите стратегије анализе. Стратегије оријентисане на трансформ; типови трансформа. Утицај функционалних група, стереохемијских елемената, топологије, симетрије молекула и других структурних елемената на ток ретросинтетичке анализе. Изабрани примери тоталних синтеза.

II. Азоли: 1,2-азоли и 1,3-азоли. Бензо-1,2-азоли и бензо-1,3-азоли. Диазини: пиридазин, пиримидин и пиразин. Пурини. Хетероциклична једињења са више од два хетероатома. Методолошки приступ у синтези биолошки активних хетероцикличних једињења.

III. Биолошка активност. Важност и особина неког лека. Жељене особине кандидата за лек. Најважније фазе откривања лека. АДМЕТ, изражавање и значај одређене активности.

Лабораторијске вежбе:

30 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

II. Синтеза различитих хетероцикличних једињења. Микроталасна синтеза одабраних хетероцикличних једињења. Тумачење резултата in vitro биолошког тестирања. Дефиниције основних вредности биолошке активности.

Усмени испит:

60 поена

Wed Apr 24 16:29:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет