Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
237H1

Назив предмета:
Хемија хетероцикличних једињења

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

200A1 + 200E1

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Игор М. Опсеница
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Владимир Д. Ајдачић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Андреа М. Николић, мастер хемичар
сарадник у настави, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + два часа лабораторијских вежби (2+0+2)

Циљеви:

Упознати студенте са традиционалним и савременим приступима у области хемије хетероцикличних једињења.

Исход:

Разумевање структуре, особина и реактивности појединих класа хетероцикличних једињења. Оспособљеност за истраживања у областима синтезе хетероцикличних једињења за потребе медицинске хемије и хемије природних производа.

Облици наставе:

Предавања, лабораторијске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • И. Опсеница: Хемија хетероцикличних једињења I, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, 2016. ISBN: 978-86-7220-079-9
 • J. A. Joule, K. Mills: Heterocyclic Chemistry, Wiley-Blackwell, 2010. ISBN 978-1-405-13300-5

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Уводно предавање.
 2. Номенклатура хетероцикличних једињења.
 3. Засићена хетероциклична једињења.
 4. Пирол.
 5. Фуран.
 6. Тиофен.
 7. Индол.
 8. Бензо[b]фуран.
 9. Бензо[b]тиофен.
 10. Пиридин.
 11. Хинолин.
 12. Методолошки приступ у синтези природних производа и биолошки активних хетероцикличних једињења.

Лабораторијске вежбе:

30 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Експерименталне вежбе обухватају реализацију пет препарата који представљају експерименталне илустрације градива које се обрађује у оквиру предавања. Препарати обухватају синтезе и трансформације појединих класа хетероцикличних једињења које су описане у литератури. Поред тога, у оквиру експерименталних вежби студенти се упознају са основним техникама изоловања и пречишћавања синтетисаних једињења.

 1. Неароматична хетероциклична једињења.
 2. Пирол.
 3. Фуран.
 4. Тиофен.
 5. Индол.
 6. Бензо[b]фуран.
 7. Бензо[b]тиофен.
 8. Пиридин.
 9. Хинолин.

Писмени испит:

40 поена

Усмени испит:

30 поена

Wed Apr 24 16:29:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет