Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

INOVACIONI CENTAR HEMIJSKOG FAKULTETA

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

O Centru Zaposleni Javne nabavke Projekti Naučno-stručne
publikacije

Inovacioni projekti

Br. Naziv projekta Rukovodilac
2012.
1. Razvoj analitičkih postupaka za utvrđivanje autentičnosti srpskog meda dr Dušanka Milojković Opsenica
2. In vivo ispitivanja potencijalnog citostatika i njegovih analoga i usavršavanje sintetičkog puta dr Sanja Grgurić Šipka
3. Antioksidansi na bazi kompleksnih jedinjenja selena - istraživanje i razvoj dr Katarina Anđelković
4. Enzimska sinteza antioksidansa rastvorljivih u lipidima dr Nenad Milosavić
5. Novi tehnološki postupak predtretmana alkalne šljake sekundarne metalurgije olova dr Zoran Anđić
2014.
1. Razvoj i primena novih materijala za termoregulaciju dr Veselin Maslak
2. Pretklinička ispitivanja O,O'-dietil-(S,S)-etilendiamin-N,N'-di-2-(3-cikloheksil)propanoat-dihidrohlorida dr Tibor Sabo
3. Razvijanje postupka semisinteze antitumornog agensa paklitaksela (taxol®) iz prirodnog proizvoda 10-deacetilbakatina III dr Radomir Saičić
4. Novi dijetetski proizvod na bazi ekstrakta semena bobičastog voća dr Vele Tešević
5. Razvoj analitičkih postupaka za utvrđivanje autentičnosti srpskog vina dr Maja Natić
6. Dobijanje niskokaloričnih dijetetskih vlakana iz tritikalea (Triticosecale, Rimpau) za ljudsku ishranu korišćenjem endogenih enzima i enzimskih kompleksa iz gljiva dr Biljana Dojnov
2017.
1. Inovativni tehnološki postupak reciklaže i viši nivoi valorizacije odabranih kritičnih metala iz sekundarnih sirovina postupkom vakuumske destilacije dr Zoran Anđić
2. Razvoj postupka za dobijanje i proizvodnju vazodilatatora izosorbid-dinitrata dr Filip Bihelović
3. Pretklinička ispitivanja O,O'-dietil-(S,S)-etilendiamin-N,N'-di-2-(3-cikloheksil)propanoat-dihidrohlorida - završna faza dr Tibor Sabo
4. Razvoj organskih molekula kao abiotskih elicitora kukuruza dr Dejan Opsenica
5. Razvoj kreme za regeneraciju i protiv starenja kože na bazi puževe sluzi dr Radivoje Prodanović
6. Kompozitni biokatalizatori za uklanjanje boja i toksina iz otpadne vode dr Zoran Vujčić
7. Razvoj tehnologije za proizvodnju rashladnih uložaka i inkorporaciju u odevne predmete i zaštitnu opremu dr Veselin Maslak

Bilateralni projekti

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet