Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Хемија животне средине"

Студијски програм мастер академских студија "Хемија животне средине" има 60 ЕСПБ и обухвата један обавезни предмет (9 ЕСПБ) и два изборна (18 ЕСПБ) предмета, студијски истраживачки рад (укупно 13 ЕСПБ) и завршни рад (20 ЕСПБ). У оквиру изборних предмета студенти бирају предмете које нису слушали на основним студијама и/или више курсеве основних предмета. Студенти се кроз индивидуални рад са ментором, у оквиру студијског истраживачког рада и кроз израду завршног рада, усмеравају ка самосталном истраживачком раду.

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, лабораторијске (експерименталне) вежбе, теоријске вежбе и семинарски радови. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру лабораторијских вежби предвиђен је самосталан рад, који укључује и употребу најсавременијих апарата и уређаја. Хемијски факултет располаже најмодернијим инструментима који ће студентима мастер академских студија хемије животне средине бити на располагању за обуку.

Настава се изводи кроз рад са малим групама студената и кроз индивидуални (менторски) рад, док су методе рада прилагођене броју студената (консултације, семинари, итд). Посебан акценат је на експерименталном раду са елементима истраживачког рада који се по правилу обавља у тимском раду у истраживачким (наставничким) лабораторијама. У свим облицима наставе је предвиђена примена рачунара.

Услови за упис

Завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ.

Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да изгради стручњаке са посебним компетенцијама и високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из области хемије животне средине, чија ће мастер диплома (заједно са дипломом основних студија) бити препозната/призната од стране свих европских институција и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење или да наставе докторске студије из хемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од европских универзитета.

По завршетку мастер студија кандидат поседује знање и разумевање које се базира, али и превазилази, знања карактеристична за ниво мастер академских студија из хемије животне средине, што обезбеђује способности за развијање и примену идеја у области истраживања у овој и сродним областима.

Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Хемија животне средине кандидат стиче звање "мастер хемичар".

Студенти ће бити оспособљени да изведу, у оквиру тимског рада (али и самостално), све фазе дела истраживања у оквиру истраживачког или стручног пројекта. Стећи ће искуство у раду са савременим инструментима који се користе у истраживачким и професионалним лабораторијама за животну средину.

Студенти ће бити у стању да примене самостално стандардне или комплексне протоколе у испитивању животне средине и биће фамилијарни са применом рачунара у свим фазама истраживачког рада. Биће у стању да усмено и писмено презентирају резултате свог рада на научним скуповима.

По завршетку ових студија студенти ће проширити знање из области хемије животне средине, развиће способности за решавање научних и стручних проблема применом аналитичких и рачунарских метода. Биће оспособљени за самосталан рад у хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, праћење процеса, мониторинга животне средине итд). Стећи ће знања и вештине потребне за рад са реалним, комплексним узорцима и развиће способности проучавања литературе и критичког приказивања сакупљених података. Стећи ће искуство у самосталном раду на савременим инструментима, као и одговарајућу лабораторијску праксу. Студенти ће бити у стању да у оквиру тимског рада обраде истраживачки проблем, презентирају га у оквиру завршног рада, као и да усмено одбране свој рад.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише докторске академске студије у обиму од 180 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили мастер академске студије хемије животне средине:

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00495/2013-04 од 8. 11. 2013.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Процена ризика по људско здравље и животну средину 553S1 9 4+2+3  
Изборни предмет 1 E51S1 9  
Изборни предмет 2 E52S1 9  
Студијски истраживачки рад R51S1 3 (0+3)  
Студијски истраживачки рад R52S1 10   (0+10)
Завршни рад Z50S1 20   (0+20)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет