Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
551H1

Назив предмета:
Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E51H1), стручно-апликативни предмет

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, изборни (E51S1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Бранимир С. Јованчићевић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Гордана Ђ. Гајица
истраживач-приправник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Студент се упознаје са постанком фосилних горива и са њиховим хемијским саставом, са трансформацијама органске супстанце у геосфери, тј. са циклусом угљеника у природи. Такође, упознаје се са судбином загађујућих супстанци нафтног типа у свим сегментима животне средине, а првенствено у земљишту и у водама.

Исход:

Овим предметом доприноси се стварању стручњака из области горива и хемије животне средине, јер он овим предметом добија шире знање о органској супстанци геосфере и о нафтним загађујућим супстанцама у литосфери.

Облици наставе:

Предавања и експерименталне вежбе са колоквијумима.

Ваннаставне активности:

Литература:

 1. Д. Виторовић, Б. Јованчићевић (2005) Основи органске геохемије, Хемијски факултет, Београд, 249 стр. ISBN 86-7220-019-5.
 2. Б. Јованчићевић: Публиковани научни радови.
 3. Б. Јованчићевић (1999) Практикум органске геохемије са хемијом горива, Хемијски факултет, Београд, 50 стр. ISBN 86-7220-015-2.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Порекло органске супстанце седимената: кружење органског угљеника у природи, фотосинтеза, продукција и очување органске супстанце.
 2. Дијагенеза: формирање фулво- и хуминских киселина и хумина, ставарње керогена.
 3. Катагенеза: формирање битумена, миграција, акумулација, метагеназа.
 4. Keроген: дефиниција, изоловање, одређивање структуре, матурационе промене.
 5. Нафта: састав, корелациони параметри, билошки маркери.
 6. Гас.
 7. Угаљ: постанак, састав, класификација, типови према степену карбонификације.
 8. Битуминозни шкриљци.
 9. Идентификација загађујућих супстанци нафтног типа.
 10. Миграција загађујућих супстанци нафтног типа.
 11. Микробиолошка разградња у водама (нормални алкани и изопреноиди).
 12. Микробиолошка разградња (полициклични алкани).
 13. Микробиолошка разградња (ароматични угљоводоници, алкохоли, масне киселине).
 14. Микробилошка разградња у земљишту.
 15. Биоремедијација.

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

60 поена

Thu Nov 28 12:04:28 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет