[Slika br. 631]

Сексуално узнемиравање на Хемијском факултету се не толерише, без обзира ко је жртва и ко је починитељ.

Сексуално узнемиравање сваки нежељени вербални, невербални или физички акт сексуалне природе који има за циљ или последицу повреду личног достојанства студенткиње/студента или запослене/запосленог.

Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања (Хемијски факултет, 2021), члан 6, тачка 1.

Облици сексуалног узнемиравања могу бити:

  • вербални – звиждање, сексуалне алузије и добацивања, писане или усмене сексуалне шале, понуде и експлицитне претње,
  • невербални – одмеравање, притајено зурење и сексуални гестови, или
  • физички акт – нежељена близина, додиривање, штипање, тапшање, припијање уз тело, хватање.

Ова листа није коначна, већ само пример. Да сте доживели сексуално узнемиравање, препознаћете по осећају непријатности, стида, увређености, понижености, застрашености, беса и љутње.

Кораци:

  1. Консултација са Повереником
  2. Одлука жртве о даљим корацима
  3. Покретање поступка уколико се жртва одлучи на то
  4. Даљи поступак ако је починилац сексуалног узнемиравања запослени/студент

За детаље о поступцима и последицама, прочитајте Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања, Правилник о радним обавезама и радној дисциплини запослених и Правилник о дисциплинској одговорности студената.

Повереник за равноправност је задужен за превенцију и спречавање сексуалног узнемиравања запослених и студената, као и за сузбијање сваког облика дискриминације, а посебно по основу пола, рода, родног идентитета и сексуалне оријентације. Повереник организује спровођење одговарајућих мера информисања и обучавања запослених и студената у вези са овим темама, и води поступак заштите од сексуалног узнемиравања.

Хемијски факултет против сексуалног узнемиравања   (PDF, 646 KB)
Слободно преузмите постер и окачите га у свој радни простор

Контакти

Ресурси