О Катедри

[Katedra za analiticku hemiju]

Катедра за аналитичку хемију Хемијског факултета Универзитета у Београду основана је 1971. године, истовремено са осталим Катедрама које и данас постоје у оквиру Хемијског факултета. Први шеф Катедре био је професор Вилим Вајганд. Од тада су се на месту шефа Катедре смењивали проф. Томислав Јањић, проф. Тибор Пастор, проф. Гордана Миловановић, проф. Лидија Пфендт, проф. Марија Тодоровић, проф. Живослав Тешић и проф. Снежана Николић-Мандић.

Катедра за аналитичку хемију тренутно има 31 члана, од тога 16 наставног и 15 ненаставног особља. Шеф Катедре је проф. Душанка Милојковић Опсеница.

Аналитичка хемија као научна дисциплина стара је колико и сама хемија. Интересантно је да се први хемијски стручни рад који је објављен у Србији 1843. године односио на квалитатитвну анализу воде. Садржај појединих супстанци тада је описиван са "много", "доста", "мало"...

Крајем XIX и почетком XX века аналитичком хемијом су се, између осталог, бавили Сима Лозанић (анализирао је пијаће и минералне воде, јаловину у живином руднику на Авали, сокобањски и јелички метеорит), Марко Леко (анализирао пијаће воде), Милорад Јовичић (анализирао хромне минерале), а у предавањима Михаила Рашковића, првог професора хемије на Лицеју, била је заступљена и аналитичка хемија.

Након II светског рата први професор хемије на Филозофском факултету био је Светозар Јовановић, који је заједно са Момиром Јовановићем поставио основе квалитативне хемијске анализе. Након њих квалитативну хемијску анализу преузима Томислав Јањић, а квантитативну Вилим Вајганд, својевремено обојица професори на Катедри за аналитичку хемију Хемијског факултета Универзитета у Београду, који се сматрају утемељивачима готово свих научних области аналитичке хемије у Србији.

Данас, Катедра за аналитичку хемију представља савремено и динамично окружење у којем се кроз образовне и научно-истраживачке активности у потпуности прате токови у великом броју области аналитичке хемије, попут анализе хране и природних производа, идентификације биоактивних једињења, електрохемије, сензора, развоја нових материјала, примене и развоја аналитичких метода у испитивању физичко-хемијских параметара како једињења од значаја за животну средину тако и биолошки активних једињења, аналитике лекова, хемометрије и напредне обраде података (препознавања образаца, класификације, експерименталног дизајна и оптимизације).

Катедра за аналитичку хемију је посвећена сталном усавршавању својих наставника и сарадника и поседује многобројне сарадње са престижним научно-истраживачким институцијама у земљи и свету.