О Катедри

[Katedra za primenjenu hemiju, april 2021.]

На Катедри за примењену хемију одвија се велики број веома разнородних истраживања, од којих многа имају изражен практични значај. Чланови Катедре баве се геохемијским испитивањима органских и неорганских супстанци у земљиној кори која су кључна за проналажење лежишта нафте, гаса и осталих фосилних горива, као и за одређивање њиховог састава и квалитета. Заступљена су и фундаментална истраживања која се баве реконструкцијом палеоклиме, услова под којим су фосилна горива настајала и геолошком еволуцијом.

Катедра за примењену хемију је кључна за извођење наставе на студијском програму Хемија животне средине и велики број наших истраживања је везан баш за ову област. Бавимо се испитивањем најразличитијих загађујућих супстанци: нафте и њених деривата, пестицида, текстилних боја, лекова, сурфактаната, тешких метала, арсена и многих других токсичних супстанци. Пратимо њихово понашање у свим сферама животне средине: хидросфери, атмосфери, литосфери и биосфери, као и комплексне процесе трансформација и преласке из једне средине у другу. Важан део наших истраживања односи се и на развијање нових метода за прикупљање, анализу, испитивање токсичних ефеката, пречишћавање и деградацију загађујућих супстанци.

[U laboratoriji #1]   [U laboratoriji #2]

Истраживачки рад у овим областима и сарадња коју имамо са великим бројем института и других угледних факултета у земљи и иностранству омогућава нам да укључимо и наше студенте у истраживања која ће им пружити стицање знања, искуства и вештина које су пресудне за лакше проналажење посла након завршених студија. У оквиру основних студија, али и израде својих завршних и мастер радова, наши студенти имају прилику не само да се упознају са принципом рада великог броја савремених аналитичких инструмената, већ и да лично користе доступне инструменте и стекну драгоцено искуство током њихове употребе. У комбинацији са предметима који се баве интернационалним и националним стандардима (ISO 9000, ISO 14000 или ISO 17000), добром лабораторијском праксом и обезбеђивањем контроле квалитета (QA/QC), наши студенти су оспособљени и за научно-истраживачки рад и за велики број послова у државним и приватним акредитованим лабораторијама.

[Na konferenciji]   [U laboratoriji #4]

Катедра за примењену хемију континуирано ради на даљем подизању високог квалитета наставе на Хемијском факултету. Путем учешћа њених чланова у различитим међународним пројектима који су се бавили унапређењем наставе, Катедра је успела да обезбеди низ нових инструмената, опреме и рачунарску учионицу за потребе наших студената.

Захваљујући залагањима чланова Катедре, Хемијски факултет је добио још један студијски програм, мастер академске студије Хемија животне средине, са великим бројем нових предмета који су осмишљени за потребе овог смера. Предмети као што су Процена ризика по људско здравље и животну средину, Мониторинг у животној средини, Управљање квалитетом и законска регулатива нашим студентима отварају могућности не само да се баве већим бројем мултидисциплинарних области истраживања, већ и да конкуришу за низ перспективних консултантских позиција везаних за заштиту животне средине, чији се број сваке године све више увећава. Мастер студијски програм Хемија животне средине пружа одличне могућности и студентима других факултета да се усаврше у овој области.