Основне академске студије

Самофинансирајући студенти плаћају школарину за упис прве године студија у износу од 102.000,00 дин. Одлуком Савета Хемијског факултета омогућено је да се овај износ уплати у већем броју једнаких рата, и то следећом динамиком:

За зимски семестар:

 • прва рата - при упису, најмање у износу од 8000 РСД без обзира на износ укупне школарине
 • друга рата - до 30. октобра
 • трећа рата - до 30. новембра
 • четврта рата - до 31. децембра
 • пета рата - до 31. јануара наредне календарске године
 • шеста рата - до 28. фебруара наредне календарске године

За летњи семестар:

 • прва рата - при упису, најмање у износу од 8000 РСД без обзира на износ укупне школарине
 • друга рата - до 30. априла
 • трећа рата - до 31. маја
 • четврта рата - до 30. јуна
 • пета рата - до 31. јула
 • шеста рата - до 31. августа

О преласку на студије на терет буџета видети у Статуту.

Школарина за студенте стране држављане износи 2500 EUR.

Мастер академске студије

Школарина за мастер академске студије износи 150.000,00 дин.

Страни држављани плаћају школарину у износу од 3000 EUR, а одбрана мастер тезе кошта 1500 EUR.

Докторске студије

Цена годишње наставе за самофинансирајуће студенте на докторским студијама износи 204.000,00 дин.

Страни држављани плаћају годишњу наставу 9000 EUR, а одбрана докторске дисертације износи 4500 EUR.

Модел уговора


Ценовник наставе, административних и других услуга ХФ
(2. 7. 2021. и измене од 28. 9. 2021. - PDF, 3.3 MB)

Додатне информације на телефон:   (011) 333-6678   (Студентска служба Хемијског факултета)
или на e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs