НА ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ ПРЕОСТАЛО ЈЕ 68 БУЏЕТСКИХ МЕСТА!

[Info]

Општи услови конкурса за упис студената на основне и интегрисане академске студије
конкурс Универзитета у Београду за школску 2024/25. годину   (PDF, 2.6 MB)

Услови конкурса за упис студената на основне и интегрисане академске студије на Хемијском факултету
(PDF, 543 KB)

[Prijava]

Електронска пријава за упис на студије
функционише од 8. до 11. јула 2024.

Изјава за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2023/24. године
(PDF, 44 KB)


Број слободних места:
(12. јул 2024, 12:00)

Врста студија Студијски програм Буџет Самофинан-
сирање
Основне
академске студије
Хемија 25 0
Биохемија 6 4
Хемија животне средине 17 5
Интегрисане
(основне и мастер)
академске студије
Настава хемије 20 4
УКУПНО 68 13

Кандидати који су ове године полагали пријемни испит из хемије или из хемије и биологије на Медицинском, Фармацеутском, Стоматолошком, Технолошко-металуршком, Рударско-геолошком или Ветеринарском факултету Универзитета у Београду могу се уписати на Хемијски факултет у накнадном уписном року, без поновног полагања пријемног испита, на основу потврде о броју остварених поена из хемије, односно хемије и биологије, на неком од наведених Факултета.

Термини за накнадни упис су од 9. 7. 2024. до 12. 7. 2024. године од 10:00 до 14:00 часова. Хемијски факултет задржава право да по попуњавању преосталих места и пре 12. 7. 2024. године обустави накнадни упис кандидата.

Информација о броју преосталих места по студијским програмима ће бити ажурирана на Интернет страници Хемијског факултета (www.chem.bg.ac.rs) у току накнадног уписа. Накнадни упис ће се обављати у Студентској служби Факултета (соба број 327, приземље, код А улаза у зграду).

[Upis na HF]

За накнадни упис потребна су следећа документа:

 • попуњена електронска пријава за конкурс   www.chem.bg.ac.rs/sp/enr_appl0.py
  пријављивање је могуће од понедељка, 8. јула, до четвртка, 11. јула 2024;
 • потврда са Факултета Универзитета у Београду на којем је полаган пријемни испит из хемије, односно из хемије и биологије о броју остварених поена (искључиво из ове године);
 • уплата накнаде за пријаву на накнадни конкурс - уплатницу треба попунити на следећи начин:
  Сврха уплате:   Пријава на конкурс за упис на студије
  Прималац:   Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
  Износ:   2500,00 дин.
  Рачун примаоца:   840-1817666-82
  Позив на број:   750
  Уплата се може обавити у било којој банци или пошти;
 • оверене фотокопије докумената из четворогодишње средње школе (сведочанства од првог до четвртог разреда средње школе и диплома о завршеној школи);
 • извод из матичне књиге рођених (препоручује се за држављане Републике Србије);
 • важећа лична карта за држављане Републике Србије, односно пасош за стране држављане;
 • две исте фотографије величине 3,5 x 4,5 cm (не старије од годину дана);
 • трошкови уписа (индекс, обавезно осигурање, такса за Универзитет);
 • доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте).

Трошкови уписа (индекс, такса за Универзитет, осигурање) износе укупно 1200 динара. Овај износ се уплаћује на жиро-рачун Факултета 840-1817666-82 са позивом на број 111 и сврхом уплате "Трошкови уписа". Доказ о уплати приложити уз остала документа.


Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу да студирају у Србији под истим условима као и њени држављани, укључујући и право на буџетско финансирање. Приликом пријаве предаје се решење Министарства о нострификацији дипломе или потврда да је започет процес нострификације.

За кандидате који су средњу завршили у Републици Српској, нострификација дипломе није потребна, осим уколико се не ради о завршеном програму међународне (IB) матуре или некој другој страној средњој школи.

Поред прописане документације предаје се и изјава у писаној форми да је кандидат припадник/-ца српске националне мањине.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.


За све додатне информације на располагању је Студентска служба Факултета,
на телефон   011 / 333 66 78   (радним данима, од 9 до 15 часова) или на e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs.