Адреса Факултета

Студентски трг 12-16, 11158 Београд, ПАК 105104

Основне информације

ПИБ:   101823040

Матични број:   07053681

Жиро-рачун:   840-1817666-82

Важни контакти

Централа:

011 / 3282-111

Секретаријат:

011 / 2184-330

Односи с јавношћу:

info@chem.bg.ac.rs

Библиотека:

011 / 3282-583
062 / 547-909
biblioteka@chem.bg.ac.rs

Благајна:

011 / 2638-785

ИТ служба:

062 / 547-908

Управа Факултета

Декан:

Проф. др Горан Роглић

dekan@chem.bg.ac.rs

Продекан за наставу:

В. проф. др Јелена Трифковић

nastava@chem.bg.ac.rs

Продекан за науку:

Проф. др Драгана Милић

nauka@chem.bg.ac.rs

Продекан за финансије:

В. проф. др Божидар Чобељић

finansije@chem.bg.ac.rs

Студент продекан:

Ања Стошић

student_prodekan@chem.bg.ac.rs

Остали контакти

Секретар Факултета:

др Радмила Копиловић

rkopilovic@chem.bg.ac.rs

Шеф рачуноводства:

Ана Векић

anavek@chem.bg.ac.rs

Саветник за родну равноправност:

Марија Милинковић

milinkovic@chem.bg.ac.rs

Лице за заштиту података о личности:

Марија Милинковић

milinkovic@chem.bg.ac.rs

Мапа

Mapa Beograda

Пратите нас на друштвеним мрежама