Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
554S1

Назив предмета:
Ремедијација

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, изборни (E51S1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Бранимир С. Јованчићевић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Владимир П. Бешкоски
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Кристина Ж. Јоксимовић, мастер биохемичар

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Примарни циљ предмета је да омогући студентима упознавање са понашањем штетних супстанци у животној средини, а првенствено да стекну знања о постојећим технологијама за одрживу ремедијацију делова екосфера, чије је загађење последица активностима човека-индустријског друштва.

Исход:

Теоријско познавање и експериментална знања и вештине основних ремедијационих технологије, могућности и значаја њихове примене у реалним околнистима индустрије и привредних активности.

Облици наставе:

Интерактивна настава, теоријске бежбе, лабораторијске вежбе и семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Претраживање и прикупљање литературе, припреме за вежбе, писање семинарског рада и спремање испита.

Литература:

Основна литература:

 • G. M. Evans, J. C. Furlog: Environmental Biotechnology: Theory and Application, 2nd Edn., Wiley, Chichester, 2011.
 • A. Kостић: Инжењеринг заштите животне средине, Хемијски факултет, Београд, 2007.
 • M. M. Khan, M. R. Islam: Zero Waste Engineering, Scrivener/Wiley, Salem/Hoboken, 2012, pp. 464.
 • J. H. Lehr: Handbook of Complex Environmental Remediation Problems, McGraw Hill Professional, 2002.
 • В. П. Бешкоски и М. М. Врвић: Материјали са предавања

Помоћна литература:

 • A. Fuentes, C. Buitrago, A. Ladolo, S. Miertus: Survey of Soil Remediation Technology, ICS-UNIDO, Trieste (Italy), 2002.
 • http://www.frtr.gov/matrix2/top_page.html

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Понашање штетних супстанци у животној средини.
 2. Дефинисање ремедијације и ремедијационих in situ и ex situ поступака.
 3. Физички ремедијациони поступци одвајања/сепарације/раздвајања/екстракције.
 4. Хемијски ремедијациони поступци одвајања/сепарације/раздвајања/екстракције.
 5. Биолошки ремедијациони поступци одвајања/сепарације/раздвајања/екстракције.
 6. Ремедијација физичким контролисањем.
 7. Ремедијација хемијским контролисањем.
 8. Ремедијација биолошким контролисањем.
 9. Ремедијација физичком трансформацијом и разлагањем.
 10. Ремедијација хемијском трансформацијом и разлагањем.
 11. Ремедијација биолошком трансформацијом и разлагањем.
 12. Примена биолошких агенаса за ремедијацију - биоремедијација у ширем смислу.
 13. Микроорганизми као биолошки агенси ѕа ремедијацију.
 14. Фиторемедијација и зооремедијација.
 15. Екоремедијација.

Теоријске вежбе:

5 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

20 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Тимска реализација проблема-минипројекта према избору студената, или укључивање у део пројекта из неке области еколошке биохемије која је тренутно актуелна у наставничким лабораторијама, као што је, на пример, биоремедијација, имобилизација и фиксација загађујућих супстанци, микробно дехалогеновање PCP...

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

50 поена

Tue Dec 3 14:01:57 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет