Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
552S1

Назив предмета:
Мониторинг у животној средини

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, изборни (E51S1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Константин Б. Илијевић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Основни циљ предмета Мониторинг у животној средини је да студентима на мастер студијама пружи додатна знања на тему надгледања и праћења (мониторинга) квалитета воде, ваздуха и земљишта у складу са захтевима и прописима, односно у складу са добром лабораторијском праксом и системом за контролу и обезбеђивање квалитета (QА/QC). Студент се обучава да одреди нивое ризика у функцији од елемената који се користе за дефинисање режима мониторинга. Коначно студент се упознаје са различитим типовима мониторинга.

У оквиру предавања и теоријских вежби, студенти стичу компетенције које су кључне за хемичаре који желе да се запосле у акредитованим лабораторијама. У оквиру предемета студенти стичу неопходна знања везана за валидацију и верификацију аналитичких метода (одређивање мерне несигурности, детекционог и квантификационог лимита, тачности, репродуктивности и прецизности методе...), која се утврђују и кроз практичне примере.

Исход:

Оспособљавање студента да се користи стандардним поступцима, да одређује и доноси суд о квалитету животне средине јесу битни елементи за рад у лабораторијама, привреди, инспекцијским службама и институтима. Предмет је неизоставна основа за надградњу, ако се студент одлучи да касније проширује или надопуњава своја знања у области мониторинга у животној средини. Студент је способан да успешно заврши процес акредитације за одговарајуће аналитичке методе.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне и теоријске/рачунске вежбе.

Ваннаставне активности:

Прикупљање литературе, припреме за вежбе, спремање колоквијума и спремање испита.

Литература:

Основна литература:

 1. И. Гржетић (од 2003 до данас): Белешке за предавања.
 2. И. Гржетић (2002): Обезбеђење квалитета и управљање квалитетом на пројектима и задацима са аналитичком праксом, Техника - Квалитет, Стандардизација и Метрологија, Вол. 2, 1-14.
 3. Приручник за израчунавање мерне несигурности у лабораторијама, Ептиса (2003)
 4. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Geneva (1993)

Помоћна литература:

 1. EC Joined research centre (2002): Refenece document on General Principles of Monitoring, Institute for prospective technological studies, 123 pp (српски превод)
 2. IMPEL (2001): Best Practice in Compliance Monitoring, The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, 49 pp (српски превод)

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Зашто мониторинг и законске обавезе.
 2. Генерални принципи мониторинга - режим мониторинга.
 3. Планови и процедуре за обезбеђење контроле квалитета мониторинга.
 4. Потупци који замењују мониторинг (емисиони фактори, биланс маса...).
 5. Уобичајени формат стандардне или документоване методе за мониторинг (SRPS ISO, ISO, USEPA методе...).
 6. Организација и методе опробавања/узорковање. Припрема проба. Протоколи.
 7. Воде - методе узорковања и анализе.
 8. Ваздух - методе узорковања и анализе.
 9. Земљиште - методе узорковања и анализе.
 10. Добра лабораторијска пракса - контрола квалитета и обезбеђење квалитета (QА/QC) - ланац узорковање, припрема узорака, припрема стандардног поступка, анализа, обрада резултата, сопштавање резуилтата.
 11. Грешке при мерењу. Како поступати са грешкама и неодређеностима.
 12. Мерна несигурност.
 13. Добра лабораторијска пракса - контрола квалитета и обезбеђење квалитета (QА/QC) - контролне карте.
 14. Акредитација лабораторија (SRPS ISO 17025) и сертификација.
 15. Трошкови мониторинга.

Теоријске вежбе:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Аналитичка грешка и основи статистичке обраде података.
 2. Репродуктивност.
 3. Мерна несигурност.
 4. Генерални принципи мониторинга (теоријски увод и задаци).
 5. Избор и валидација аналитичке методе.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Упознавање са задатком пројекта.
 2. Прикупљање литературе.
 3. Узорковање/припрема лабораторије за извођење истраживања/експеримента.
 4. Лабораторијски рад.
 5. Припрема извештаја.
 6. Презентација извештаја, дискусија резултата и евалуација пројекта.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

50 поена

Thu Nov 28 12:04:29 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет