Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
256H1

Назив предмета:
Савремене структурне методе

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E53H1), стручно-апликативни предмет

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, изборни (E52S1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Веле В. Тешевић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Гордана Б. Крстић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Ивана В. Софренић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Курс Савремене структурне методе обухвата следеће области нуклеарно магнетне резонантне спектrоскопије (NMR) и масене спектрометрије:

 1. Вишепулсне 1D i 2D NMR методе (DEPT, 2DJ, H,H-COSY, HETCOR, H,H-NOESY итд.) као и њихова примена.
 2. Различити типови МS јонских извора (FD, FAB, ESI, TSP, MALDI итд.) и анализатора.
 3. Основни принципи тандемне масене спектрометрије (MS/MS) и њена примена у аналитици.
 4. Примена МS за одређивање структуре термолабилних молекула, као што су, нпр., протеини, шећери итд.

Исход:

Након завршетка курса студенти ће бити обучени за решавање структура органских једињења применом вишепулсних NMR експеримената и модерних метода масене спектрометрије.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 1. Слободан Милосављевић: Структурне инструменталне методе
 2. Дејан Гођевац и Веле Тешевић: Структурне инструменталне методе - збирка спектара
 3. Clerck Pretsch and Simon Seibl: Таблице за одређивање структуре органских једињења

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Новије вишепулсне 1D и 2D NMR методе.
 2. DEPT.
 3. 2DJ.
 4. H,H-COSY.
 5. HETCOR.
 6. H,H-NOESY.
 7. Меке методе јонизације у MS.
 8. ESI.
 9. APCI.
 10. MALDI.
 11. Анализатори у МS.
 12. Секторски анализатори.
 13. Квадрупол, јонска замка, јон циклотрон.
 14. Основни принципи тандемне масене спектрометрије MS/MS.
 15. Примена MS/MS.

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Одређиване структуре органских једињења на основу H,H-COSY спектара уз примену емпиријских таблица.
 2. Одређиване структуре органских једињења на основу HETCOR спектара уз примену емпиријских таблица.
 3. Одређиване структуре органских једињења на основу DEPT спектара уз примену емпиријских таблица.
 4. Одређиване структуре органских једињења на основу 2DJ спектара уз примену емпиријских таблица.
 5. Одређиване структуре органских једињења на основу H,H-NOESY спектара уз примену емпиријских таблица.
 6. Упознавање студената са постојећом опремом Хемијског факултета (GC, LC, MS, GC/MS, LC/MS); припрема узорака, сниманје спектара и нјихова интерпретација.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

30 поена

Усмени испит:

30 поена

Thu Nov 28 12:04:21 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет