Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
751H1

Назив предмета:
Зелена хемија

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E52H1), стручно-апликативни предмет

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, изборни (E52S1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Игор М. Опсеница
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Владимир П. Бешкоски
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Андреа М. Николић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Цивилизацијски напредак ја као неминовну последицу донео и нарушавање еколошке равнотеже, што се огледа у загађењу животне средине, прекомерној потрошњи необновљивих сировина и климатским променама. Да би се ускладио развој са заштитом и очувањем животне средине потребно је суштински изменити концепт индустије и пољопривреде, што већ сада у мањој мери омогућава зелена хемија (и инжењерство), а за будућност је услов без кога се неће моћи, како би се остварио истински одрживи развој. Зато је циљ овог предмета да студенте усмери ка новим приступима у хемији и њеној примени, да би целовито сагледавали значај и домете хемије према захтевима савременог друштва.

Исход:

Теоријска и практична знања која ће студенти стећи омогућиће им да рационално приступају решавању конкретних проблема на савремени и одржив начин, употребљавајући хемијска знања у образовању, истраживању и развоју и заштити и очувању животне средине.

Облици наставе:

Интерактивна настава, теоријске вежбе, индивидуалне лабораторијске вежбе и семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • M. Lancaster: Green Chemistry - An Introductory Text, RSC, Cambridge, 2002, pp. 310
 • M. Doble, A. K. Kruthiventi: Green Chemistry and Engineering, Elsevier, Amsterdam, 2007, pp. 326
 • J. A. Tao, R. Kazlauskas: Biocatalysis for Green Chemistry and Chemical Process Development, Wiley, Hoboken, 2011, pp. 479
 • H. W. Roesky, D. K. Kennepohl (editors): Experiments in Green and Sustainable Chemistry, Wiley-VCH, Weiheim, 2007, pp. 283
 • R. A. Sheldon, I. Arends, U. Hanefeld: Green Chemistry and Catalysis, Wiley-VCH, 2007, ISBN 978-3-527-30715-9
 • Материјали са предавања и вежби

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Уводно предавање
 2. Принципи зелене хемије
 3. Принципи зеленог инжењерства
 4. Реакције без растварача
 5. Реакције у воденој средини
 6. Растварачи у зеленој хемији
 7. Зелена органска синтеза
 8. Употреба микроталасног зрачења
 9. Обновљиве сировине у хемијској индустрији
 10. Ограничења извора необновљивих сировина и значај рециклаже
 11. Хемијска индустрија на бази угљен-диоксида и С-1 једињења
 12. Зелена биотехнологија као интегрални део зелене хемије
 13. Биотехнологија животне средине као елеменат зелене хемије
 14. Нови каталитички и биокаталитички процеси за добијање биогорива
 15. Концепт одрживе хемије и будућност хемије у зеленој економији

Теоријске вежбе:

5 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

20 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Реакције без растварача
 2. Реакције у воденој средини
 3. Синтеза и употреба јонских течности
 4. Употреба реагенаса и катализатора на чврстом носачу
 5. Употреба микроталасног зрачења у органској синтези
 6. Биогорива (биоетанол, биодизел и биогас)
 7. Микробиолошка синтеза млечне киселине као мономера за добијање полимлечне киселине (PLA)

Семинарски радови:

15 поена

Усмени испит:

50 поена

Thu Nov 28 12:04:30 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет