Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
553S1

Назив предмета:
Процена ризика по људско здравље и животну средину

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Дубравка Ј. Релић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Слађана Д. Савић, мастер хемичар
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

 • Да обезбеди основне вештине у ПРОЦЕНИ РИЗИКА ПО ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
 • Да оспособи студенте да независно планирају и спроводе процедуре процене ризика, да процене значење резултата и покажу критичку свест о значају процене ризика и њеним ограничењима.
 • Да код студената развије способност да прилагоде и примене методологију процене ризика за решавање несвакидашњих проблема.

Исход:

Мастер студент ће развити свеобухватно знање и критичку свест о значајним областима процене ризика и бити прикладно припремљен за савремену професионалну праксу у еколошким наукама или за даље студирање на докторском нивоу. Као резултат, студент ће показати:

 • систематично и опште разумевање кључних концепата ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ПО ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ;
 • способност да прилагоди и примени одговарајуће моделе ризика за решавање несвакидашњих проблема везаних за процену ризика по људско здравље и животну средину;
 • способност да саопшти резултате процене ризика;
 • вештине потребне за независан рад и самокритичност у процени ризика; и
 • способност да донесе одлуке у сложеним и непредвидљивим ситуацијама.

Облици наставе:

Предавања, теоријске и експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • USEPA, (1998), Guidelines for Ecological Risk Assessment, US Environmental protection Agency, EPA/630/R-95/002F, 188pp.
 • USEPA, (1989), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I Human Health Evaluation Manual (Part A), US Environmental protection Agency, (EPA/540/1-89/002), 291pp.
 • EC, (2003), Technical Guidance Document on Risk Assessment - Part 1: Risk Assessment for Human Health, European Chemical Bureau, (EUR 20418 EN/1) 311pp
 • EC, (2003), Technical Guidance Document on Risk Assessment - Part 2: Environmental Risk Assessment, European Chemical Bureau, (EUR 20418 EN/1) 337pp
 • Ivan Gržetić and Rabia H. Ahmed Ghariani: Potential health risk assessment for soil heavy metal contamination in the central zone of Belgrade (Serbia), Journal of Serbian Chemical Society, (2008), 73(8-9), 923-934
 • I.Gržetić, (2001): Rizik i njegova procena, Inpharm, Vol. 5/17, 15-19

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1. Основне дефиниције и извори података. 2. Oсновни појмови из токсикологије. 3. Доза-одговор, референтне токсиколошке вреднсоти. 4. Однос ризика, однос вероватноће, кохорта, case control, матрикс ризика. 5. USEPA (United States Environmental protection Agency) - Процена ризика. 6. Процена ризика по људско здравље - процена изложености; квантификација изложености; процена токсичности; карактеризација ризика 7. Процена ризика по људско здравље II - EEA модел (ДНЕЛ, ДМЕЛ). 8. Хемијски агенси. 9. Билошки агенси и физички агенси. 10. Tier приступ, концептуални модел, CLEA 11. Еколошка процена ризика I - EEA model. 12. Еколошка процена ризика II - USEPA model. 13. EEA - REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). 14. Законодавство и смернице у животној средини.

Теоријске вежбе:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Тема 1: Израчунавање ризика на основу датих улазних података.
 • Тема 2: Израчунавање ризика на основу датих улазних података, adjustable formulas.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

1. Одређивање укупног садржаја елемената у узорцима земљишта око зграда или кућа - дигестија узорака и одређивање концентрација елемената помоћу ICP OES и/или XRF анализа узорака земљишта.

2. Одређивање укупног садржаја елемената у узорцима пијаћих вода - снимање помоћу ICP OES и/или ICP MS.

3. Одређивање укупног садржаја елемената у узорцима прашине - дигестија узорака и одређивање концентрација елемената помоћу ICP OES и/или XRF анализа узорака прашине.

4. Одређивање биодоступне фракције елемената из узорака земљишта и прашине, симулација утицаја ензима GI тракта и желуца - снимање елемената у екстрактима помоћу ICP OES и/или ICP MS.

5. Прављење матрице ризика на основу рада током лабораторијских вежби.

6. Рачуњање неканцерогеног и канцерогеног ризика на основу добијених резултата.

Семинарски радови:

10 поена

Напомене:

Писање и припрема PPT презентације за дати научни рад из области процене ризика. Група: највише 3 студента.

Усмени испит:

60 поена

Thu Nov 28 12:04:29 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет