Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
512S1

Назив предмета:
Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

102S1 + 200A1 + 200E1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 3. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Ксенија А. Стојановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (3+0+4)

Циљеви:

Студент се упознаје са геосфером, њеном структуром и саставом. Упознаје се са циклусом угљеника у природи, што је неопходно за разумевање екохемијских процеса, и за разумевање судбине загађујућих супстанци у животној средини. Упознаје земљиште као природни ресурс који је изложен разним изворима загађивања.

Исход:

Овим предметом доприноси се стварању стручњака из области хемије животне средине, јер он овим предметом добија шире знање о земљишту и литосфери, генерално, и разним загађујућим супстанцама које у њих доспевају, као и процесима којима оне подлежу у природним условима.

Облици наставе:

Предавања, колоквијуми, експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. К. Стојановић: Интерне скрипте и материјал за вежбе, 2009.
 2. Б. Јованчићевић: Практикум органске геохемије са хемијом горива, Хемијски факултет, Београд, 1999. (50 стр) ISBN 86-7220-015-2

Помоћна литература:

 1. Д. Виторовић, Б. Јованчићевић: Основи органске геохемије, Хемијски факултет, Београд, 2005. (249 стр) ISBN 86-7220-019-5
 2. Р. Џамић, Д. Стевановић: Агрохемија, Партенон, Београд, 2007. (440 стр) ISBN 978-86-7157-353-5 (одабрани делови)
 3. Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић: Стања и процеси у животној средини (књига прва), Факултет за физичку хемију, 1995. (496 стр) ISBN 86-8213-11-1 (одабрани делови)

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Еволуција хемијских елемената и постанак Земље.
 2. Општа структура Земље.
 3. Диференцијација елемената на земљи и њихова геохемијска класификација.
 4. Типови стена у литосфери.
 5. Минерали седиментих стена.
 6. Настајање земљишта.
 7. Деградација стенског материјала и фактори који на њу утичу.
 8. Порекло и трансформације органске супстанце геосфере (дијагенеза, катагенеза, метаганеза) и циклус угљеника у природи.
 9. Најважнији облици органске супстанце геосфере (неспецифичне органске материје, хуминске супстанце, кероген, битумен, нафта, гас).
 10. Анализа и карактеризација органске супстанце геосфере.
 11. Земљиште као природни ресурс, настанак земљишта, особине и састав чврсте фазе земљишта, земљишног раствора и земљишног ваздуха.
 12. Адсорбтивни процеси у земљишту, pH земљишта, пуферна својства и редокс потенцијал земљишта.
 13. Супстанце које загађују земљиште, дефиниција, подела, фактори који одређују њихову судбину.
 14. Неорганске загађујуће супстанце у земљишту (нитрати, фосфати, киселе кише, тешки метали).
 15. Радионуклеиди.
 16. Органске загађујуће супстанце у земљишту (нафтни загађивачи, полициклични ароматични угљоводоници, полихлоровани бифенили, пестициди).

Лабораторијске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Узимање узорака земљишта и њихова припрема за анализу.
 2. Одређивање садржаја влаге, органских и неорганских материја у земљишту.
 3. Одређивање pH земљишта.
 4. Одређивање садржаја приступачног фосфора у земљишту.
 5. Одређивање укупног садржаја тешких метала у земљишту.
 6. Изоловање растворне органске супстанце (битумена) из земљишта и седимената.
 7. Одређивање групног састава битумена/нафте.
 8. Одређивање API густине нафте.
 9. Гаснохроматографска анализа алканске фракције битумена/нафте.
 10. Гаснохроматографско-масеноспектрометријска анализа алканске фракције битумена/нафте.
 11. Одређивање садржаја влаге и пепела у угљу.
 12. Одређивање испарљивих компонената и везаног угљеника у угљу.
 13. Одређивање садржаја сумпора у угљу.

Колоквијуми:

20 поена

Напомене:

 • Први колоквијум - шеста недеља (максимално 6 поена).
 • Други колоквијум - једанаеста недеља (максимално 10 поена).
 • Трећи колоквијум - петнаеста недеља (максимално 4 поена).

Усмени испит:

65 поена

Tue Dec 18 12:29:36 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет