Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
435B1

Назив предмета:
Огледи у настави биохемије

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

402B1 + 411B1 + 202B1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E16B1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Милан Р. Николић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Јелица Р. Милошевић, мастер биохемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа лабораторијских вежби (4+0+2)

Циљеви:

Циљ курса је да студенти разумеју значај и сагледају место огледа у настави биохемије, да усвоје методске принципе који се користе при избору, извођењу и обради огледа за наставу биохемије на различитим нивоима школовања, да користе различите изворе за припрему огледа, да изводе огледе за одређене наставне јединице и теме, да користе рачунаре у школској лабораторији и да саставе збирку огледа (протокола) коју ће користити у свом будућем раду у образовним институцијама.

Исход:

Студент стиче знања која му омогућавају да правилно изабере, прилагоди, изводи и примењује огледе погодне, пре свега, за наставу биохемије у средњој школи.

Облици наставе:

Предавања, дискусионе групе и панели, лабораторијске (практичне) вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  • Milan Sikirica: Metodika nastave kemije: priručnik za nastavnike kemije, Školska knjiga Zagreb, 2003.
  • Hans-Dieter Barke, Gὒnther Harsch, Siegbert Schmid: Essentials of Chemical Education (Translated by Hannah Gerdau), Springer, 2012.
  • Spencer L. Seager & Michael R. Slabaugh: Safety-Scale Laboratory Experiments for Chemistry for Today: General, Organic, and Biochemistry, 7th Edition, Cengage Learning, 2013.

Помоћна литература:

  • Одабрани ревијални радови и чланци.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Тематске целине:

Оглед као наставно средство; Улога огледа у настави хемије и биохемије.

Учење биохемије уз помоћ огледа; Огледи за индивидуални и групни рад ученика; Демонстрациони огледи у настави биохемије.

Припрема упутстава за извођене огледа у настави биохемије.

Огледи у провери знања из биохемије.

Биолошки важна једињења у намирницама (угљени хидрати, липиди, аминокиселине и протеини, витамини); Адитиви у храни.

Проблемске ситуације у настави биохемије; Како раде ензими? Фактори који утичу на активност ензима; Метаболизам угљених хидрата: гликолиза и ферментације.

Компјутери у настави биохемије.

Лабораторијске вежбе:

25 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

1. Биолошки важна једињења у намирницама (угљени хидрати и липиди).

2. Биолошки важна једињења у намирницама (аминокиселине, протеини).

3. Витамини и адитиви / конзерванси у храни. 

4. Од демонстрационих огледа до проблемских ситуација: Како раде ензими? Фактори који утичу на активност ензима.

5. Метаболизам угљених хидрата: гликолиза и ферментације.

6. Компјутери у настави биохемије.

Семинарски радови:

15 поена

Усмени испит:

50 поена

Thu Feb 20 16:43:36 2020

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет