Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
402B1

Назив предмета:
Биохемија метаболизма

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

401B1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставници:

др Милан Р. Николић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Радивоје М. Продановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Александра М. Ђурђевић Ђелмаш, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Карла Ж. Илић Ђурђић, мастер биохемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа лабораторијских вежби (4+0+2)

Циљеви:

Упознавање студената са кључним принципима и концептима биохемијских основа метаболизма, улогама и значајем специфичних анаболичких и катаболичких путева у одржању хомеостазе и како су ови путеви међусобно повезани и регулисани.

Исход:

Надовезујући се на исходе учења опште-образовних предмета, по успешно савладаном програму студент ће моћи да разуме основе функционисања живих система, што је предуслов за изучавање специјализованих курсева у наставку школовања.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt: Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level (4th edition)
 2. David L. Nelson, Michael M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry (6th edition)

Помоћна литература:

 • Powerpoint презентације предавања - видети под додатни материјал.

Додатни материјал:

http://www.chem.bg.ac.rs/~mnikolic

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Тематске целине:
 1. Увод у метаболизам (основни метаболички концепти, експериментални приступи у проучавању метаболизма);
 2. Биоенергетика (АТП и друга једињења "богата" енергијом; реакције оксидо-редукције у метаболичким процесима);
 3. Метаболизам угљених хидрата (гликолиза, глуконеогенеза, пентозо-фосфатни пут, метаболизам других хексоза, метаболизам гликогена, принципи метаболичке регулације);
 4. Циклус трикарбонских киселина (синтеза ацетил-коензима А, Кребсов циклус, глиоксалатни циклус; принципи метаболичке регулације); 
 5. Оксидативна фосфорилација (електрон-транспортни ланац, синтеза АТП-а, принципи метаболичке регулације);
 6. Фотосинтеза ("светла" и "тамна" фаза, принципи метаболичке регулације);
 7. Метаболизам липида (оксидација масних киселина, кетонска тела, биосинтеза масних киселина и триацилглицерола, биосинтеза мембранских фосфолипида и холестерола, принципи метаболичке регулације);
 8. Метаболизам аминокиселина (оксидација аминокиселина, циклус урее, биосинтеза аминокиселина, фиксација азота);
 9. Метаболизам нуклеотида (синтеза пуринских и пиримидинских рибонуклеотида, формирање дезоксирибонуклеотида, разградња нуклеотида);
 10. Интеграција метаболизма (метаболички профил главних метаболичких органа, метаболичке карактеристике нутритивних стања).

Лабораторијске вежбе:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Тематске целине (6 термина по 5 сати):

 1. Гликолиза и ферментације;
 2. Оксидативна фосфорилација;
 3. Метаболички инжењеринг;
 4. Фотосинтеза;
 5. Метаболизам липида;
 6. Метаболизам аминокиселина;
 7. Интеграција метаболизма.

Колоквијуми:

30 поена

Усмени испит:

50 поена

Thu Nov 28 12:04:24 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет