Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
401B1

Назив предмета:
Биохемија протеина и нуклеинских киселина

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

101A1 + 201B1

ЕСПБ:

12

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 2. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Наталија Ђ. Половић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Јелица Р. Милошевић, мастер биохемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Лидија Ђ. Филиповић, мастер биохемичар

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + седам часова лабораторијских вежби (4+0+7)

Циљеви:

Циљ курса је да пружи студенту основна знања о структури и функцији протеина и нуклеинских киселина. Студенти треба да спознају однос између структуре и функције протеина и нуклеинских киселина. Овај курс представља основ за праћење наредних курсева из биохемије и молекуларне биологије. Студенти ће се упознати са основним техникама и методама за изоловање и карактерисање протеина и нуклеинских киселина и стећи ће основне вештине за рад у биохемијској лабораторији.

Исход:

Разумевање структуре протеина и нуклеинских киселина односа структуре и активности протеина и односа протеина и нуклеинких киселина на нивоу основних студија. Савладавање основних вештина за рад у биохемијској лабораторији и стицање првих представа о експерименталном раду са протеинима и нуклеинским киселинама.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне и теоријске вежбе, индивидуални и групни рад са студентима на утврђивању градива.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Весна Никетић: Принципи структуре и активности протеина
 • Весна Никетић: Упутства за вежбе
 • D. Voet, J. Voet: Biochemistry, 2004.
 • C. R. Calladine, H. R. Drew: Understanding DNA

Помоћна литература:

 • Наталија Половић: PPT презентације
 • D. L. Nelson, M. M. Cox, Lehninger: Principles of Biochemistry
 • J. M. Claviere, C. Notredame: Bioinformatics for Dummies, Wiley, 2007.
 • Одабрани оригинални радови из савремене литературе
 • Web странице од интереса за курс

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

2 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Увод.
 • Однос протеина и нуклеинских киселина.
 • Аминокиселине.
 • Пептидна веза.
 • Методологија рада са протеинима.
 • Примарна структура протеина; пост-транслационе модификације протеина; еволуција (историја) протеина.
 • Секундарна структура протеина.
 • Фибрилни протеини.
 • Терцијарна структура глобуралних протеина (конформациона стабилност; суперсекундарне структуре и домени).
 • Конформациони прелази протеина.
 • Флексибилност и динамика структуре протеина.
 • Предвиђање структуре протеина.
 • Кватернарна структура протеина.
 • Активност протеина: протеин-лиганд интеракције у равнотежи (зависни и независни центри).
 • Регулација биолошке активности: кооперативни ефекат на примеру хемоглобина.
 • Нуклеинске киселине: структура и динамика (Увод).
 • Хемијска структура нуклеинских киселина.
 • Особине база, нуклеозида и нуклеотида.
 • Испитивање нуклеинских киселина: одређивање секвенце, секундарне и терцијерне структуре ДНК и РНК.
 • Конформациона анализа и силе које одређују структуру нуклеинских киселина.
 • Стандардна (канонска) структура ДНК и структура која зависи од секвенце база.
 • Конформациони прелази ДНК.
 • Интеракције ДНК са лигандима.
 • Терцијарна структура РНК.
 • РНК-протеин интеракције.

Лабораторијске вежбе:

15 поена (7 часова недељно)

Програм рада:

 • Сигурност у биохемијској лабораторији и руковање са биолошким материјалом.
 • Водени раствори (припрема раствора одређених концентрација).
 • Лабораторијски пуфери.
 • Aминокиселине.
 • Основна хемијска и физичка својства протеина.
 • Одређивање концентрације протеина.
 • Гел филтрација и јоноизмењивачка хроматографија протеина.
 • SDS-електрофореза протеина.
 • Увод у биоинформатику.
 • Протеин-лиганд интеракције.
 • Биохемија увијања протеина.
 • Изоловање ДНК из биолошког материјала.
 • Спектрална карактеризација изоловане ДНК.

Семинарски радови:

3 поена

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

20 поена

Усмени испит:

30 поена

Thu Nov 28 12:04:24 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет