Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
411B1

Назив предмета:
Хемија природних производа

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

201B1

ЕСПБ:

12

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 2. година, летњи семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Зоран М. Вујчић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Карла Ж. Илић Ђурђић, мастер биохемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Марија Г. Павловић, мастер биохемичар

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + седам часова лабораторијских вежби (4+0+7)

Циљеви:

Циљ овог курса је да студент овлада основним принципима изоловања, прeчишћавања, идентификовања, карактеризовања и одређивања структуре најважнијих класа природних производа. Оквир курса подразумева и усвајање знања о основним улогама сваког од ових једињења у организмима који их продукују. Други циљ је да студенти овладају експерименталним вештинама изоловања и пречишћавања појединих природних производа и да се оспособе да у реалним условима умеју да тако добијене супстанцijе окарактеришу.

Исход:

Владање основним принципима и експерименталним вештинама изоловања, прeчишћавања, идентификације, карактеризације и одређивања структуре најважнијих класа природних производа.Усвојена знања о основним улогама сваког од ових једињења у организмима који их продукују.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе, теоријске/рачунске вежбе и туторијал.

Ваннаставне активности:

Сем усвајања теоријских знања о којима се предаје у оквиру предавања, студент је још у обавези да спреми 5 улазних колоквијума, да скупи и обради литературу у договору с предметним наставником и да напише туторијал из области хемије природних производа и спреми његову јавну одбрану.

Литература:

Основна литература:

 1. Stephen P. Stanforth: Natural product chemistry at a glance, Blackwell Publishing Ltd, 2006.
 2. Satyajit D. Sarker. Lutfun Nahar: Chemistry for Pharmacy Students, General, Organic and Natural Product Chemistry, John Wiley & Sons Ltd, 2007. (p. 283-370)
 3. Raphael Ikan (Ed): Selected topics in the chemistry of natural products, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2008.

Помоћна литература:

 • Сва доступна литература која покрива програмом предвиђене области, као и оригинална научна литерaтура.

Додатни материјал:

http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/sectionF/

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Сахариди. Основни подаци о моносахаридима, њиховим својствима, добијању и примени. Oлигосахариди и полисахариди. Изоловање, пречишћавање и аналитика сахарида. Елементарна знања о појединим класама полисахарида: биљни полисахариди, животињски полисахариди, полисахариди микроорганизама. Елементарна знања о физиолошком функционисању важнијих класа сахарида.
 • Липиди. Основни подаци о неутралним мастима, гликолипидима, сфинголипидима, њиховим својствима, добијању и примени. Основни подаци о восковима, простагландинима, њиховим својствима, добијању и примени. Основни подаци о различитим класама стероида, њиховим својствима, добијању и примени. Основни подаци о терпеноидима, њиховим својствима, добијању и примени. Основна знања о структури ћелијске мембране.
 • Алкалоиди. Основни подаци о појединим класама алкалоида, њиховим својствима и добијању. Основни подаци о физиолошком дејству појединих класа алкалоида на више организме. Основни подаци о различитим другим природним производима, њиховим својствима, добијању и примени, чиме су обухваћени: витамини, биљни пигменти, антибиотици, депсиди, лигнини, танини.

Лабораторијске вежбе:

0 поена (7 часова недељно)

Програм рада:

Програм вежби подразумева 5 термина од по 20 радних сати у оквиру 5 области:

 1. Липиди (триглицериди, стероиди, лецитини);
 2. Угљени хидрати (моносахариди, дисахариди и полисахариди);
 3. Аминокиселине, полипептиди;
 4. Терпеноиди;
 5. Алкалоиди, витамини, антибиотици.

Термини за вежбе су у недељама после одговарајућих излазних колоквијума. Експериментални рад студената у оквирима сваке од области подразумева увежбавање експерименталних умећа у изоловању, пречишћавању и карактеризацији по једне (карактеристичне) супстанце из групе од неколико препарата које студенти могу да раде. Експериментални рад обухвата и усвајање знања о принципима лабораторијских техника којима се поједини од ових природних производа могу изоловати, пречистити и окатрактерисати.

Колоквијуми:

10 поена

Писмени испит:

30 поена

Усмени испит:

40 поена

Туторијал:

20 поена

Thu Mar 26 18:48:50 2020

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет