Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
413B1

Назив предмета:
Основи биотехнологије

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

064B1 + 412B1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 4. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Владимир П. Бешкоски
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Кристина Ж. Јоксимовић, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Александра Н. Жерађанин, дипломирани биохемичар
истраживач-приправник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + пет часова лабораторијских вежби (3+0+5)

Циљеви:

Структура, функција, физиолошко-биохемијско-метаболичка својства и специфичности и улога у природи ћелија микрооорганизама (МО). "Биолошки агенси", могућности, начини и производи биотехнологије (БТХ) и патенти/овање.

Исход:

Теоријско и експериментално познавање хемијске и биохемијске активности МО и других "биолошких агенаса" и могућности и значаја њихове биотехнолошке примене и биотехнологије као једног од кључних домена напретка цивилизације.

Облици наставе:

Интерактивна настава, лабораторијске вежбе и семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Претраживање и прикупљање литературе, припреме за вежбе, писање семинарског рада и спремање испита.

Литература:

 1. С. Прентис: Биотехнологија, превод са енглеског језика, Школска књига, Загреб 1991.
 2. Д. Пејин: Индустријска микробиологија, Технолошки факултет, Нови Сад, 2003.
 3. Д. А. Ђукић, В. Т. Јемцев: Микробиолошка биотехнологија, Дерета, Београд, 2003.
 4. Ј. Барас, В. Б. Вељковић, С. Попов, Д. Повреновић, М. Лазић, Б. Златковић: Основи биопроцесног инжењерства (CD ROM), Технолошки факултет, Лесковац, 2009.
 5. Г. Гојгић-Цвијовић, М. М. Врвић: Практикум за микробиолошку хемију, ИХТМ - Центар за хемију, Београд, 2003.
 6. В. Б. Вељковић, М. Л. Лазић: Практикум за основне процесе биохемијског ижењерства, Технолошки факултет, Лесковац, 1993.
 7. М. М. Врвић и В. П. Бешкоски: Материјали са предавања и вежби

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Место МО у живом свету.
 • Структура и функција ћелија МО.
 • Биохемија МО.
 • Увод у БТХ.
 • Регулација метаболизма МО и БТХ.
 • Генетичке модификације МО у БТХ. Елементи молекуларне БТХ. Биоинформатика у БТХ.
 • Увод у биохемијско инжењерство.
 • Биореактори. Контрола и вођење БТХ процеса.
 • Имобилизовани "биолошки агенси" у БТХ.
 • Изоловање производа БТХ.
 • Примарни и секундарни метаболизам и његови производи у БТХ.
 • БТХ животне средине и биогеотехнологија.
 • БТХ биљака и анимална БТХ и производи. Генетски модификовани организми као храна. Матичне ћелије у хуманој БТХ.
 • Заштита интелектуалне својине у БТХ.

Лабораторијске вежбе:

15 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Задуживање стакленог посуђа, Колона Виноградског.
 • Одређивање биохемијских особина микроорганизама (бојење по Граму, хидролиза скроба, желатина, липида; коришћење цитрата; доказивање респираторних ензима оксидазе и каталазе; продукти разградње протеина водоник сулфид и амонијак; хемолитичка активност).
 • Аеробна и анаеробна ферментација квасца, Пастеров ефекат; Микробиолошко добијање антибиотика, ферментација Streptomyces hygroscopicus.
 • Протеолитички ензими соја  Streptomyces hygroscopicus, антимикробна активност.
 • Изоловање ауксотрофних мутаната квасца Saccharomyces cerevisiae.
 • Одређивање kLa сулфитном методом; Одређивање аерационог капацитета лабораторијског ферментора апсорпционо-десорпционом методом помоћу кисеоничне електроде; Рачунске вежбе: стехиометрија, термодинамика и кинетика микробиолошких процеса.
 • Биогеотехнологија: а) Биохидрометалургија - комбиновано хемијско и микробиолошко излуживање метала. Одређивање броја тионских бактерија у микротитар плочицама и лужење електронског отпада (индуковано куплована плазма-ICP); б) Микробне горивне ћелије.
 • Биоремедијација земљишта контаминираног нафтом и њеним дериватима. Узорковање, микробиолошка анализа (укупни хемоорганохетеротрофи, деградери угљоводоника, квасци и споре плесни), хемијска и физичко-хемијска карактеризација (pH, СС, TPH, ЕОМА, неоргански угљеник).
 • Раздуживање и припрема за колоквијум.
 • Завршни колоквијум.

Семинарски радови:

15 поена

Колоквијуми:

30 поена

Усмени испит:

35 поена

Thu Nov 28 12:04:25 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет