Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
409H1

Назив предмета:
Биохемија

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

200A1 + 200E1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 4. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставници:

др Наталија Ђ. Половић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Милица М. Поповић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Невена З. Марковић, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Јелица Р. Милошевић, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Карла Ж. Илић Ђурђић, мастер биохемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + три часа лабораторијских вежби (3+0+3)

Циљеви:

Циљ курса је да се студенти упознају са молекулским основама функционисања живих система, са јединственошћу и разноликошћу биохемијских процеса, да разумеју значај хемије за живе организме, као и да овладају основним експерименталним вештинама за рад у биохемијским лабораторијама.

Исход:

Разумевање основних концепата из биохемије на нивоу основног општег курса. Стицање представе о правилима рада и основним експерименталним вештинама у биохемијсkој лабораторији.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Lubert Stryer: Biochemistry
 • Весна Никетић: Упутства за вежбе из биохемије
 • Весна Никетић: Принципи структуре и активности протеина
 • J. Koolman, K.H. Roehm: Color Atlas of Biochemistry, 2005.
 • D. L. Nelson, M. M. Cox, Lehninger: Principles of Biochemistry, 2000.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

3 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод: Предмет изучавања биохемије (молекулска логика живота).
 2. Ћелијска грађа прокариота и еукариота.
 3. Протеини: тродимензионална структура (конформација; конформациона стабилност; конформациони прелази: увијање/развијање протеина).
 4. Упоредни приказ структуре и активности протеина (протеин-лиганд интеракције).
 5. Хемоглобин: пример/модел алостерног протеина.
 6. Ензими: теорија ензимске катализе; основи ензимске кинетике; регулација активности ензима.
 7. Механизми дејства ензима: кисело-базна и ковалентна катализа. Коензими.
 8. Термодинамичке основе и стратегија метаболизма.
 9. Гликолиза. Пентозофосфатни пут и глуконеогенеза. Метаболизам гликогена.
 10. Циклус лимунске киселине.
 11. Оксидациона фосфорилација.
 12. Метаболизам масти и масних киселина.
 13. Метаболизам аминокиселина и циклус урее.
 14. Нуклеинске киселине: конформација и конформациона стабилност ДНК и РНК; конформациони прелази ДНК; интеракције ДНК са лигандима (мали молекули, протеини).
 15. Експресија и трансмисија генетске информације.

Лабораторијске вежбе:

7 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Хроматографске технике раздвајања протеина.
 • Електрофореза изабраних протеина.
 • Реверсибилна денатурација протеина.
 • Хемоглобин: упознавање са основним својствима.
 • Упознавање са основним карактеристикама ензима.
 • Одређивање активности изабраних ензима.
 • Одређивање основних параметара ензимске кинетике.
 • Биоенергетика и стратегија метаболизма (теоријска вежба).
 • Гликолиза и ферментација у квасцу.
 • Изоловање, пречишћавање и спектрална карактеризација ДНК.

Колоквијуми:

35 поена

Писмени испит:

15 поена

Усмени испит:

40 поена

Tue Dec 18 12:29:33 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет