Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
409A1

Назив предмета:
Биохемија

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

200A1 + 200E1

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија животне средине: 3. година, летњи семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Настава хемије: 3. година, летњи семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Јелена З. Радосављевић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Јелица Р. Милошевић, мастер биохемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Мирјана Ж. Радомировић, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + три часа лабораторијских вежби (3+0+3)

Циљеви:

Циљ курса је да се студенти упознају са молекулским основама функционисања живих система, принципима изградње и биохемијским карактеристикама ћелија, са јединственошћу и разноликошћу биохемијских процеса, као и да овладају основним експерименталним вештинама за рад у биохемијским лабораторијама.

Исход:

Разумевање односа структуре и функције биомолекула, механизама стварања и очувања метаболичке енергије и регулације метаболизма; разумевање чувања и преноса информација у биолошким системима; овладавање експерименталним вештинама.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Луберт Страјер: Биохемија, Школска књига, Загреб, 1991.
 • Љuba Мандић: Упутства за вежбе из биохемије

Помоћна литература:

 • Весна Никетић: Принципи структуре и активности протеина, Хемијски факултет, 1995.
 • J. Koolman, K. H. Roehm: Color Atlas of Biochemistry, 2005.
 • D. Voet, J. Voet: Biоchemistry, Wiley, New York, 1995.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Улога биохемије као науке о молекулским аспектима функционисања живих система.
 2. Ћелија: принципи изградње, биохемијске карактеристике, методе испитивања ћелија.
 3. Протеини: тродимензионална структура (конформација; конформациона стабилност; конформациони прелази: увијање/развијање протеина).
 4. Упоредни приказ структуре и функције протеина; протеин-лиганд интеракције.
 5. Хемоглобин: пример/модел алостерног протеина.
 6. Ензими: специфичност и ефикасност дејства; кинетика; регулација активности.
 7. Механизми дејства ензима: кисело-базна и ковалентна катализа. Коензими.
 8. Метаболизам: термодинамичке основе и стратегија; основне карактеристике.
 9. Гликолиза. Пентозофосфатни пут и глуконеогенеза. Метаболизам гликогена.
 10. Циклус лимунске киселине. Повезаност интермедијера са путевима биосинтезе.
 11. Oксидативна фосфорилација.
 12. Метаболизам масти и масних киселина.
 13. Метаболизам аминокиселина и циклус урее.
 14. Нуклеинске киселине: конформација и конформациона стабилност ДНК и РНК; конформациони прелази ДНК; интеракције ДНК са лигандима (мали молекули, протеини).
 15. Експресија и трансмисија генетске информације.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Фракционисање ћелија јетре пацова.
 2. Испитивање својстава хемоглобина. Деривати хемоглобина.
 3. Ензими. Фактори који утичу на активност ензима.
 4. Кинетичке особине ензима.
 5. Гликолиза у екстрактима квасца. Поремећаји у метаболизму угљених хидрата.
 6. Изоловање, пречишћавање и испитивање спектроскопских својстава DNK.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

15 поена

Усмени испит:

40 поена

Thu Feb 20 16:43:13 2020

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет