Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
404B1

Назив предмета:
Експериментална биохемија

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

(001A1 + 029B1) / 401B1

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 3. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Зоран М. Вујчић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Сања Н. Стојановић, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + седам часова лабораторијских вежби (3+0+7)

Циљеви:

Да студент научи основне технике: припрему екстракaта протеина и нуклеинских киселина, одређивање њихових концентрација. Основне и ХПЛЦ хроматографске технике и електрофорезe. Самостална обрада литературних података.

Исход:

Припрема студената за самостално решавање проблема изоловања протеина, нуклеинских киселина и малих молекула; њихова структурна одређивања и карактеризацију. Оспособљавање за прве кораке у научно-истраживачком раду.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе, туторијал. Јавна одбрана, уз коришћење модерних помагала (ППТ формат).

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. R. Reed, D. Holmes, J. Weyers, A. Jones: Practical skills in biomolecular sciences, 2nd edition, Pearson, Prentice Hall, Harlow, 2003.
 2. Зоран Вујчић: Експериментална Биохемија, Практикум, Рантек, 2002.

Помоћна литература:

 1. Robert Scopes: Protein purification, 2000.
 2. D. M. Bollag, D. M. Rozycki, S. J. Edelstein: Protein methods, John Wiley and Sons, 2002.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Припрема и стабилизација сировог екстраката. Стeрилизaцијa цeђeњeм, хaoтрoпи и кoсмoтрoпи, пуфeри.
 2. Биoсeнзoри, аптaмeри. Одрeђивaњe мoлeкулских мaсa прoтeинa.
 3. Рaсoљaвaњe и кoнцeнтрoвaњe прoтeинa. Kвaнтификaцијa прoтeинa.
 4. Пречишћавање протеина: тaлoжнe и хрoмaтoгрaфске мeтoдe.
 5. Joнoизмeњивaчкa и афинитетна хрoмaтoгрaфијa прoтeинa.
 6. Joнoизмeњивaчкa и афинитетна хрoмaтoгрaфијa прoтeинa. 
 7. ЕБА, ХИЦ, ИМАЦ.
 8. ФПЛЦ хрoмaтoгрaфијa прoтeинa.
 9. Елeктрoфoрeзe и изoeлeктричнo фoкусирaњe (ИПГ).
 10. Бoјeња, зимoгрaми. Пeптидне мaпе. Хeмијскe мoдификaцијe прoтeинa.
 11. Tрaнсфeр и детекција прoтeинa нa мeмбрaнама. Афинитeтнa eлeктрoфoрeзa. 2Д eлeктрoфoрeтскe тeхникe.
 12. Прeпaрaтивнe eлeктрoфoрeзe. Kaпилaрнa eлeктрoфoрeзa.
 13. Прoтeoмикс - основи. Сeквeнцирaњe прoтeинa. MАЛДИ TOФ. БЛАСT.
 14. Изoлoвaњe, квантификација и методе рекомбинантне ДНА. ПЦР. Eкспрeсијa и прeчишћaвaњe рeкoмбинaнтних прoтeинa.
 15. Сeквeнцирaњe НК.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (7 часова недељно)

Програм рада:

Вежбама се приступа након положеног улазног колоквијума. Уколико студент не положи улазни колоквијум и оствари минимално 51% од укупног броја поена има право да полаже још једном улазни колоквијум.

Вежбе се раде у блоку од 10 радних дана.

1-2. Припремање екстракта, одређивање концентрације протеина.

3-4. Таложне методе.

5-6. Припрема матрикса, паковање колона. Одређивање молекулске масе обојеног ензима (ХРПО).

7-10. Јоноизмењивачка, хидрофобна ИМАЦ, ФПЛЦ: супередекс, хидрофобна, Моно Q.

10-12. Електрофорезе: нативна, изоелектрично фокусирање, СДС ПАГЕ, УТ електрофореза, 2Д електрофореза.

13-14. ДНА. Изоловање, квантификација, анализа. Рестрикциона дигестија. Агарозна електрофореза.

14-15. РНА. Изоловање, квантификација, анализа.

Писмени испит:

30 поена

Усмени испит:

40 поена

Туторијал:

20 поена

Thu Nov 28 12:04:24 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет