Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
253H1

Назив предмета:
Конформациона анализа

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E53H1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Марио В. Златовић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Игор М. Опсеница
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + пет часова теоријских вежби (4+5+0)

Циљеви:

Тродимензионална (3Д) структура молекула одређује њихове особине и начин на који ће реаговати са другим молекулима. Органски молекули углавном нису ригидни, већ постоји велики број различиих просторних распореда атома услед ротације око једностуких веза. Сваки распоред одговара одређеној конформацији. У оквиру предмета Конформациона анализа студенти ће проучавати могуће конформације молекула и научити како оне утичу на стабилност, физичке и хемијске особине, механизме и исход њихових реакција, као и на њихову биолошку активност.

Исход:

Студент ће научити како да анализира конформације ацикличних и цикличних органских молекула, да на основу тога предвиди утицај конформација на реактивност органских молекула. Познавање конформационе анализе ће студенту омогућити да предвиди прелазна стања и могуће производе реакција. Знање усвојено на предмету Конформациона анализа помоћи ће студенту да проучава стабилност и конформациону структуру биомолекула и њихове интеракције са биоактивним молекулима. У оквиру вежби студент ће научити основне рачунарске методе конформационе анализе и употребу софтвера у проучавању конформационих ефеката.

Облици наставе:

Предавања, теоријске/рачунске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. E. L. Eliel, S. H. Wilen, L. N. Mander: Stereochemistry of Organic Compounds; John Wiley & Sons Inc.; New York 1994.
 2. J. M. Goodman: Chemical Applications of Molecular Modelling; Royal Society of Chemistry; Cambridge, UK 1998.

Помоћна литература:

 1. Радови и ревијални чланци у научним часописима.
 2. Скрипте и слајдови са предавања и вежби.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод у конформациону анализу.
 2. Веза структуре и енергије. 
 3. Конформације ацикличних једињења. 
 4. Конформације цикличних једињења. 
 5. Кондензовани и премошћени циклични системи. 
 6. Аномерни ефекат.
 7. Експерименталне методе конформационе анализе. 
 8. Конформациони ефекти и реактивност.
 9. 3Д структура. Kартезијанске и интерне координате. Рачунске методе оптимизације. 
 10. Облици молекулског кретања. Молекулско механичка метода. Поље сила.
 11. Лоцитрање локалних и глобалних минимума. 
 12. Методе за претраживање конформационог простора. Молекулске површине.
 13. Монте Карло метода. Метрополис метода. Генетски алгоритам. Молекулска динамика (MD).
 14. Симулација везивања малих молекула за протеине.
 15. Семинарски рад.

Теоријске вежбе:

25 поена (5 часова недељно)

Семинарски радови:

10 поена

Усмени испит:

65 поена

Wed Apr 24 16:29:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет