Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
238P1

Назив предмета:
Школски огледи у настави хемије 1

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

102A1 + 200A1 + 200E1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 4. година, зимски семестар, изборни (E14H1), научно-стручни предмет

Настава хемије: 4. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Филип Ј. Бихеловић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Весна Д. Милановић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + шест часова лабораторијских вежби (2+0+6)

Циљеви:

Извођење наставе хемије не може бити квалитетно без извођења демонстрационих огледа и лабораторијских вежби. Студент ће на овом курсу уживо видети око 150 експеримената, који могу наћи своје место приликом изучавања хемије у првом и другом разреду гимназије природно-математичког смера - градиво обухвата превасходно општу и неорганску хемију. Експерименти који се изводе углавном су демонстрационог карактера, али већином могу бити модификовани у индивидуалне или групне.

Исход:

Студент стиче знања која му омогућавају да правилно изабере, изводи и користи хемијске огледе погодне за наставу хемије у основној и средњој школи.

Облици наставе:

Предавања и експериметалне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 1. Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of Chemistry, Vol 1-5, Bassam Shakhashiri
 2. Classic Chemistry Demonstrations, Ted Lister, Royal Society of Chemistry, 1995.
 3. Chemical Curiosities, H.W.Roesky, K.Mӧckel, 1996.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

1. час: Увод у предмет, безбедност у раду, опште напомене
2-7. час: Огледи за Општу хемију
8-14. час: Огледи за Неорганску хемију

Лабораторијске вежбе:

20 поена (6 часова недељно)

Програм рада:

 1. Структура супстанци. Хемијска веза.
 2. Дисперзни системи.
 3. Хемијске реакције. Енергијске промене при хемијским реакцијама.
 4. Брзина хемијске реакције. Хемијска равнотежа.
 5. Киселине, базе и соли.
 6. Оксидоредукциони процеси.
 7. Водоник, елементи 1. и 2. групе Периодног система елемената.
 8. Елементи 13. и 14. групе Периодног система елемената.
 9. Елементи 15. и 16. групе Периодног система елемената.
 10. Елементи 17. групе Периодног система елемената.

Усмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет