Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
233A1

Назив предмета:
Номенклатура у хемији

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

101A1

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 2. година, летњи семестар, изборни (E12H1), научно-стручни предмет

Биохемија: 2. година, летњи семестар, изборни (E12B1), научно-стручни предмет

Настава хемије: 2. година, летњи семестар, изборни (E12P1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Душан М. Сладић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Студенти ће стећи потребна знања о номенклатури органских и неорганских једињења. Обрађиваће се различити типови номенклатуре органских једињења, номенклатура ацикличних, карбоцикличних и хетероцикличних једињења, номенклатура великог броја функционалних група, номенклатура природних производа и полимера. Поред тога, студенти ће стећи знања из номенклатуре органометалних и координационих једињења.

Исход:

Стечена знања ће бити од значаја за бављење синтетичком органском и неорганском хемијом, медицинском хемијом, хемијом животне средине, за рад у настави хемије, државној управи итд.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • U. Bünzli-Trepp: Systematic Nomenclature of Organic, Organometallic and Coordination Chemistry, EPFL Press, Lausanne, 2007.

Помоћна литература:

 • IUPAC, Nomenklatura organskih spojeva, Sekcije A, B i C, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1985.
 • IUPAC, Nomenklatura organskih spojeva, Sekcije D, E, F i H, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1985.
 • IUPAC, Vodič kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1988.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Основе систематске номенклатуре у органској хемији. Основне структуре молекулских скелета (угљоводоници, хетероланци, карбомоноцикли, избор основног ланца, префикси одговарајућих супституената).
 2. Полициклични угљоводоници (кондензовани, угљоводоници с мостом, спиро-једињења).
 3. Хетероциклична једињења (моно- и полициклична).
 4. Радикали, катјони, анјони, цвитерјони, радикал-јони.
 5. Приоритет функционалних група. Карбоксилне и сродне киселине и одговарајуће соли. Сулфонске и сродне киселине и одговарајуће соли.
 6. Оксо-киселине угљеника, селена, телура, азота, фосфора, арсена, антимона, бизмута, силицијума, бора.
 7. Деривати киселина - анхидриди, естри, лактони, ацил-халогениди.
 8. Азотови деривати киселина - амиди, лактами, имиди, амидини, хидразиди, нитрили.
 9. Алдехиди и кетони, њихови деривати, алкохоли и феноли, хидропероксиди.
 10. Амини, имини, друге функционалне групе које садрже азот, фисфор, арсен, антимон и бизмут.
 11. Друге функционалне групе које садрже бор, силицијум, германијум, калај, олово, кисеоник, сумпор, селен, телур и халогене.
 12. Врсте номенклатуре (супституциона, радикал-функционална, адитивна, суптрактивна, конјунктивна, заменска, номенклатура здружених идентичних јединица).
 13. Номенклатура природних производа. Номенклатура полимера. Софтвер за номенклатуру. Интернет адресе.
 14. Номенклатура органометалних једињења.
 15. Номенклатура координационих једињења.

Колоквијуми:

50 поена

Писмени испит:

50 поена

Thu Nov 28 12:04:20 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет