Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
133H1

Назив предмета:
Механизми неорганских реакција

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

103H1 / 103P1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 4. година, зимски семестар, изборни (E14H1), научно-стручни предмет

Настава хемије: 4. година, зимски семестар, изборни (E14P1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Маја Т. Шумар Ристовић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Теодора С. Димитријевић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (4+0+4)

Циљеви:

Тумачењем савремених схватања механизама неорганских реакција студенти обједињују своја знања из хемије уопште у једну целину. Организација курса подстиче индивидуални приступ студента при решавању одређених проблема.

Исход:

Повезано теоријско и примењено знање о структури, хемијским везама и слободној енергији свих учесника реакције оставља место за нова сазнања и подстиче на нова открића.

Облици наставе:

Настава укључује предавања, експерименталне вежбе са теоријским поставкама и рачунске вежбе, као и јавну презентацију резултата (Power Point). Предавања укључују интерактивни приступ. Вежбе су постављене на принципима истраживачког/проблемског карактера са детаљним кинетичким прорачунима, симулацијама механизама, коришћењем претраживачких научних сервиса и савременом презентацијом резултата.

Ваннаставне активности:

Студент код куће врши теоријску припрему за вежбе, учи и сакупља податке из расположиве литературе.

Литература:

Основна литература:

 • Др Иван Ј. Гал: Механизми неорганских реакција, Научна књига, Београд, 1979.
 • Изводи са предавања.

Помоћна литература:

 • Jim D. Atwood: Inorganic and Organometallic Reaction Mechanisms, Wiley-VCH, NY, 1997.
 • Robert B. Jordan: Reaction Mechanisms of Inorganic and Organometallic Systems, Oxford University Press, 1997.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Основни кинетички принципи: Закони брзине. Реакциони профили. Технике у кинетици. Класификација механизама и енергетски профили.
 • Реакције супституције у квадратно-планарним комплексима.
 • Реакције супституције у октаедарским комплексима.
 • Утицај различитих параметара на супституционе реакције.
 • Реакциони механизми у органометалним системима: Оксидативна адиција, редуктивна елиминација. Механизам хомогено катализованих реакција. Каталитичка улога металних комплекса на хидрогенацију двоструке везе.
 • Стереохемија металних комплекса: Координациони број (КБ) изомеризација. (КБ 5, 6, 7, 8, 9). Метал - метал системи.
 • Редокс реакције: Пренос електрона. Реакције спољне сфере. Реакције унутрашње сфере.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Примери одређивања константи брзина и реда реакције. Примери израчунавања активационих параметара. Механизам реакција. Преглед литературе за одабране реакције. Припрема раствора и остале припреме за све вежбе. Праћење кинетике одабране протолитичке реакције при условима 1. Праћење кинетике одабране протолитичке реакције при условима 2. Обрада добијених кинетичких података одабране протолитичке реакције. Проучавање механизма одабране протолитичке реакције. Праћење кинетике реакције супституције лиганда у комплексном једињењу. Обрада кинетичких података реакције супституције лиганда. Проучавање механизма реакције супституције лиганда у комплексном једињењу. Праћење кинетике једне брзе редокс реакције. Обрада кинетичких података брзе редокс реакције. Проучавање механизма брзе редокс реакције. Јавна презентација резултата одабране реакције.

Семинарски радови:

15 поена

Колоквијуми:

15 поена

Усмени испит:

60 поена

Wed Apr 24 16:29:14 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет