Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
103P1

Назив предмета:
Неорганска хемија 2

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

102A1 + 102E1 + 200A1 + 200E1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Катарина К. Анђелковић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Милица Р. Миленковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + три часа лабораторијских вежби (3+0+3)

Циљеви:

Неорганска хемија је основа за разумевање хемије свих елемената периодног система. У оквиру овог курса студенти уче првенствено о комплексима метала, укључујући и органометална једињења и кластере метала. Комплекси метала су изузетно значајни јер се метали најчешће налазе у окружењима која су иста или слична комплексним једињењима.

Исход:

Овај предмет треба студентима да омогући познавање и разумевање особина и понашања комплекса метала, чиме је омогућено и разумевање различитих процеса у које су укључени јони метала, од катализе до живих организама. Ово знање ће студентима омогућити да кавлитетно обављају посао професора хемије.

Облици наставе:

Предавања, ескперименталне вежбе, теоријскe/рачунске вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Snežana D. Zarić: Hemija prelaznih metala

Помоћна литература:

 • William Jolly, Modern Inorganic Chemistry
 • Драго Грденић, Молекуле и кристали
 • D. F. Shiver, P. W. Atkins: Inorganic Chemistry
 • F. A. Cotton, G. Wilkinson: Advanced Inorganic Chemistry

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Електронска конфигурација атома и периодни систем елемената
 2. Хемијска веза (ковалентна, јонска и метална)
 3. Геометрија комплексних једињења, различити координациони бројеви, изомерија
 4. Теорија кристалног поља и теорија лигандног поља
 5. Равнотеже и стабилност комплексних једињења
 6. Реакције комплексних једињења, механизми супституционих реакција
 7. Механизми оксидоредукционих реакција, фотохемијске реакције
 8. Органометална једнињења
 9. Синтезе и реакције органометалних једињења
 10. Кластери бора и кластери метала
 11. Увод у хемију чврстог стања
 12. Експерименталне методе за одређивање структуре и својстава неорганских супстанци
 13. Бионеорганска хемија, метали у живим организмима

Лабораторијске вежбе:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Упознавање са предметом. Синтеза препарата за које ће се снимати и анализирати инфра-црвени спектри. Снимање и анализа инфра-црвених спектара синтетисаних препарата. Одређивање и анализа моларне проводљивости раствора синтетисаних препарата. Синтеза препарата за које ће се снимати и анализирати електронски (UV/видљиви) спектри. Снимање и анализа електронских (UV/видљивих) спектара. Синтеза препарата за које ће се снимати и анализирати NMR спектри. Снимање и анализа NMR спектара синтетисаних препарата. Синтеза оптички активних комплексних једињења и раздвајање на енантиомере. Синтеза препарата за које ће се одређивати магнетни моменти. Одређивање и анализа магнетног момента синтетисаних супстанци.

Семинарски радови:

5 поена

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

60 поена

Wed Apr 24 16:29:14 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет