Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
043P1

Назив предмета:
Педагогија

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

042P1

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 2. година, летњи семестар, изборни (E12H1), научно-стручни предмет

Биохемија: 2. година, летњи семестар, изборни (E12B1), научно-стручни предмет

Настава хемије: 2. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Слађана Д. Анђелковић
редовни професор, Географски факултет, Студентски трг 3/III, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Припремање студената, будућих професора хемије за васпитно-образовни рад у школама. Упознавање студената са савременим дидактичким моделима који обухватају: дефинисање циљева наставе, педагошке стратегије за реализацију тих циљева, проблеме комуникације и методе евалуације. Развијање ставова и интересовања за продубљивање педагошко-дидактичких знања, интересовања и мотивације за бављење наставничким позивом.

Исход:

Након успешно завршеног курса студенти ће поседовати: развијене компетенције за примену теоријских педагошких и дидактичких знања у планирању, реализацији и евалуацији васпитно-образовног рада; развијену способност за критички и стваралачки приступ у наставној пракси; квалитетну основу за даље педагошко-дидактичко и методичко образовање, истраживање и професионални развој.

Облици наставе:

Интерактивни, кооперативни облици рада, предавања, пројекат - истраживање праксе, презентације.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Зборник одабраних текстова који прати програм и који се сваке године обнаваља сходно појави вредних педагошких дела и резултата истраживања.
 • Ј. Ђорђевић, Н. Трнавац: Педагогија, Научна књига, Београд, 2010.

Помоћна литература:

 • H. Gudjons: Педагогија - темељна знања. Загреб, Educa, 1994. (стр. 171-204)
 • W. Glasser: Наставник у квалитетној школи. Загреб, Educa, 1999. (стр. 27-38, 79-84)
 • C. Kyriacou: Темељна наставна умијећа. Загреб, Educa, 2001. (стр. 51-67)
 • E. Terhart: Методе поучавања и учења. Загреб, Educa, 2001. (стр. 121-182)

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Васпитање као најшири педагошки процес и појам, основне карактеристике развоја васпитања и педагогије.
 2. Могућности и границе васпитања.
 3. Циљ и задаци васпитања – конкретизација циљева и задатака васпитања према подручјима развоја и странама васпитања.
 4. Опште методе и средства васпитања.
 5. Школа и школски систем, развој, критике, врсте школа, структура васпитно образовних активности школе.
 6. Школа и њено окружење, васпитање у породици, васпитање у слободном времену, друштвене и слободне активности ученика васпитни значај средстава масовног комуницирања.
 7. Актери образовања и њихове улоге, поја полажај и улога, социјална и образовна интеракција у самој школи, отвореност школе према локалном и глобалном окружењу.
 8. Улога наставника, шта је одређује, карактер улоге наставника, улога наставника у настави, улоге наставника у односу на наставни програм, улога наставника у односу на облике и методе рада, улога наставника у односу на ученике – индивидуализација рада, улога наставника у односу на одељење као групу, улога наставника у сарадњи са ученичким родитељима – интегрисање развојних контекста, улога наставника у школи, рад у наставничком вечу и стручним активнима, учешће у социјално - културним програмима школе, рад у професионалним организацијама, стручно усавршавање и целоживотни професионални развој.
 9. Улога ученика, педагошка интеракција: међузависност активности ученика и активности наставника, квантитативни аспекти педагошке комуникације, дисциплина.
 10. Структура наставног процеса.
 11. Наставни час, појам, етапе, типологија, различити структурни модели, артикулација наставе, врсте наставе.
 12. Планирање и припремање васпитно-образовног рада, курикуларни приступ у процесу планирања, и програмирања.
 13. Захтеви савременој настави: проблемско и контекстуално сазнавање, холистички приступ, конструкти школског учења (учење путем решавања проблема, кооперативно учење, искуствено учење, пројектни приступ, интегративно учење, рад са ученицима са посебним потребама.
 14. Праћење, вредновање и оцењивање ученичкој напретка.
 15. Сарадња породице и школе.
 16. Савремени захтеви педагогије: интеркултурална педагогија, еколошка педагогија.

Семинарски радови:

5 поена

Усмени испит:

70 поена

Пројекти:

15 поена

Thu Nov 28 12:04:16 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет