Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
019B1

Naziv predmeta:
Osnovi fizike

Školska godina:

2018/2019.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

2

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastavnici:

dr Vladimir M. Milosavljević
redovni profesor, Fizički fakultet, Studentski trg 12, Beograd

Slavica B. Maletić
docent, Fizički fakultet, Studentski trg 12, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: dva časa predavanja (2+0+0)

Ciljevi:

Cilj nastave fizike je da upozna studente sa znanjima iz izabranih delova fizike i da im kroz raznovrsne i sadržajne primere približi način razmišljanja kojim se to znanje primenjuje u hemiji. Sticanje osnovnih znanja i veština iz fizike olakšava i omogućava razumevanje stručnih predmeta na višim godinama studija.

Ishod:

Stečena osnovna znanja i veštine iz fizike potrebne za razumevanje stručnih predmeta na višim godinama studija. Razvijene sposobnosti samostalnog formulisanja i rešavanja fizičkih problema i ispravne interpretacije dobijenih rezultata.

Oblici nastave:

Predavanja, demonstracioni ogledi, izabrani zadaci, seminari, projekti.

Vannastavne aktivnosti:

Domaći zadaci, informisanje u vezi seminara, projekata i gradiva (knjige, internet i dr.)

Literatura:

 • M. Kurepa, J. Purić: Osnove fizike - Mehanika i molekularna fizika sa termodinamikom, Naučna knjiga, Beograd 1991.
 • M. Kurepa i J. Purić: Osnove fizike - Elektromagnetizam, optika, fizika atoma i fizika atomskog jezgra, Naučna knjiga, Beograd, 1994.
 • I. Savić, A. Srećković: Fizika za biologe, skripta
 • J. Dojčilović: Kurs fizike sa primerima, skripta u pripremi

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Uvod.
 2. Kinematika.
 3. Dinamika.
 4. Energija.
 5. Oscilacije.
 6. Osnovi termodinamike.
 7. Elektrostatika.
 8. Elektromagnetizam.
 9. Geometrijska optika.
 10. Osnovi strukture atoma.

Seminarski radovi:

15 poena

Kolokvijumi:

30 poena

Napomene:

Postoje dva testa tokom semestra sa strukturom 15+15 poena.

Usmeni ispit:

45 poena

Wed Apr 24 16:29:12 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet