Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
019B1

Назив предмета:
Основи физике

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

2

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Наставници:

др Владимир М. Милосављевић
редовни професор, Физички факултет, Студентски трг 12, Београд

Славица Б. Малетић
доцент, Физички факултет, Студентски трг 12, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања (2+0+0)

Циљеви:

Циљ наставе физике је да упозна студенте са знањима из изабраних делова физике и да им кроз разноврсне и садржајне примере приближи начин размишљања којим се то знање примењује у хемији. Стицање основних знања и вештина из физике олакшава и омогућава разумевање стручних предмета на вишим годинама студија.

Исход:

Стечена основна знања и вештине из физике потребне за разумевање стручних предмета на вишим годинама студија. Развијене способности самосталног формулисања и решавања физичких проблема и исправне интерпретације добијених резултата.

Облици наставе:

Предавања, демонстрациони огледи, изабрани задаци, семинари, пројекти.

Ваннаставне активности:

Домаћи задаци, информисање у вези семинара, пројеката и градива (књиге, интернет и др.)

Литература:

 • М. Курепа, Ј. Пурић: Основе физике - Механика и молекуларна физика са термодинамиком, Научна књига, Београд 1991.
 • М. Курепа и Ј. Пурић: Основе физике - Електромагнетизам, оптика, физика атома и физика атомског језгра, Научна књига, Београд, 1994.
 • И. Савић, А. Срећковић: Физика за биологе, скрипта
 • Ј. Дојчиловић: Курс физике са примерима, скрипта у припреми

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод.
 2. Кинематика.
 3. Динамика.
 4. Енергија.
 5. Осцилације.
 6. Основи термодинамике.
 7. Електростатика.
 8. Електромагнетизам.
 9. Геометријска оптика.
 10. Основи структуре атома.

Семинарски радови:

15 поена

Колоквијуми:

30 поена

Напомене:

Постоје два теста током семестра са структуром 15+15 поена.

Усмени испит:

45 поена

Thu Nov 28 12:04:16 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет