Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
662P1

Назив предмета:
Инклузивни приступ

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

7

Врста студија:

интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5BP1), научно-стручни предмет

Наставници:

др Слађана Д. Анђелковић
ванредни професор, Географски факултет, Студентски трг 3/III, Београд

др Аурел А. Божин
редовни професор, Учитељски факултет, Краљице Наталије 43, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (2+0+4)

Циљеви:

Стицање знања и развијање ставова о оствареним постигнућима и актуелним дешавањима у области образовне инклузије. Развијање осетљивости студената да препознају и одговоре на посебне образовне потребе ученика у сфери комуникације и интеракције, потребе у области социоемоционалних функција и понашања као и потребе у области сазнајних способности учења.

Исход:

Да студенти поседују компетенције рада са децом са ПП. Да студенти знају начине, средства, методе и технике оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. Да поседују знање и вештине изградње партнерског односа са родитељима.

Облици наставе:

Интерактивни, кооперативни облици рада, предавања, пројекат - истраживање праксе, ппрезентацијe.

Ваннаставне активности:

Литература:

  • Зборник одабраних текстова који прати програм и који се сваке године обнаваља сходно појави вредних педагошких дела и резултата истраживања.
  • С. Хрњица: Школа по мери детета, Приручник за рад са ученицима редовне школе ометеним у развоју. Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, 2004.
  • С. Хрњица, А. Митровић, Ј. Стојановић (уредници): Увод у компензаторно образовање. Друштво за унапређивање ромских насеља. Београд, 2003.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Ка квалитетном образовању за све - основни подаци о инклузивном образовању. Промена парадигме, ставова и приступа. Карактеристике деце са сметњама у развоју. Школско окружење и интегративни приступ. Планирања рада, избора метода, начина комуникација са родитељима и децом, успостављање сарадње са осталим стручњацима. Упаваљање одељењем и групом, начинима оцењивања, праћења напретка ученика. Стратегије и средства. Индивидуални образовни план, индивудуални програм и индивидуализовани начин рада. Процес израде и примене ИОП-а (кораци, циљеви, принципи, структура, садржај). Настава и учење деце са посебним потребама. Значај интерперсоналних односа и климе у разреду. Начини обезбеђивања социјалне партиципације деце са посебним потребама. Методичке препоруке за рад са децом са посебним потребама. Оцењивање деце са ПП. Улога стручног тима за инклузивно образовање; наставник и дете са посебним потребама. Сарадња наставника, родитеља, стручних сарадника, тимова за инклузију.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Семинарски радови:

5 поена

Писмени испит:

60 поена

Пројекти:

15 поена

Wed Apr 24 16:29:26 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет