Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
661P1

Назив предмета:
Информационо-комуникационе технологије

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

7

Врста студија:

интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5BP1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Биљана И. Томашевић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: један час предавања + пет часова теоријских вежби (1+5+0)

Циљеви:

Циљ предмета је да се студенти оспособе да примене информационо-комуникационе технологије за реализовање наставе хемије.

Исход:

Студенти ће бити оспособљени да:

 • користе интернет ресурсе релевантне за реализацију наставе хемије и усавршавање наставничких компетенција;
 • припремају одговарајуће дигиталне/мултимедијалне наставне материјале;
 • примењују ИКТ у складу са савременим методама наставе/учења, облицима праћења и вредновања ученичких постигнућа и потребама извођења акционих истраживања;
 • примењујући ИКТ у настави хемије омогућe ученицима формирање дигиталне компетенције као опште међупредметне компетенције.

Облици наставе:

Предавања и теоријске вежбе, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Игор Матијашевић: Скрипта за интерну употребу
 • Steve Johnson: Office 2007 на длану, 2007. ISBN: 978-86-7310-408-9

Помоћна литература:

 • S. M. Kosslyn (2007), Clear and to the Point: 8 Psychological Principles for Compelling PowerPoint Presentations, New York: Oxford, University Press
 • D. M. Marcovitz (2012), Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive, Santa Barbara: ABC-CLIO
 • J. Koumi (2006), Designing Video and Multimedia for Open and Flexible Learning, Abingdon: Routledge
 • Научни радови објављени у часописима са SCI листе који се односе на примену ИКТ у настави хемије

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (1 час недељно)

Програм рада:

Информационо-комуникационе технологије (ИКТ) - значај и примена у образовању, стицању и развоју ученичких дигиталних компетенција, компетенција за професију наставника и компетенција за целоживотно учење.

Интернет ресурси као подршка сталном стручном усавршавању наставника хемије, стручна и научна релевантна периодика.

Различити начини примене образовних технологија у настави хемије (CAI, CAL, CBT, е- learning, LMS).

Примена теорија учења у припреми материјала за учење подржано информационо-комуникационим технологијама.

Примена програмских пакета за реализацију различитих облика и метода наставе/учења.

Прикупљање и обрада резултата формативне и сумативне провере знања, ставова и мишљења ученика у акционим истраживањима применом ИКТ.

Мултимедијални приступ за реализацију проблемског учења и учења путем открића.

Теоријске вежбе:

20 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Циљеви, начини и исходи коришћења база података (KoBSON, SCINDEX)
 2. Припрема наставних материјала о структури супстанце (ChemSketch)
 3. Припрема наставних материјала о хемијским реакцијама (ChemSketch)
 4. Критеријуми за избор и припрему садржаја за израду интернет странице (Wix, Weebly)
 5. Израда интернет странице – могућности примене за тимски рад и пројекатску наставу (Wix, Weebly)
 6. Припрема наставних материјала за текст методу (Office)
 7. Припрема наставних материјала за систематизацију и проверу знања (Office)
 8. Дидактичка игра и примена ИКТ у њеној реализацији
 9. Праћење и провера ученичких постигнућа, прикупљање и обрада резултата (Office, SPSS)
 10. Школска евиденција (Office)
 11. Припрема и анализа примене анимација и симулација у настави хемије
 12. Видео снимци у настави хемије
 13. Припрема и анализа наставних презентација са становишта теорије когнитивног оптерећења
 14. Припрема за полагање испита

Семинарски радови:

30 поена

Практични испит:

40 поена

Wed Apr 24 16:29:26 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет