Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
523S1

Назив предмета:
Биоиндикатори

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

515S1

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 4. година, летњи семестар, изборни (E14S1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Александар Р. Поповић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Дубравка Ј. Релић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + пет часова лабораторијских вежби (3+0+5)

Циљеви:

Циљ наставе је упознавање студената са основном логиком и принципима биомониторинга и биоиндиковања.

Исход:

Исход предавања, али и лабораторијског рада, би морао да буде схватање комплексности и узајамне зависности како природних, тако и антропогених процеса у животној средини.

Облици наставе:

Предавања и лабораторијске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

  1. B. A. Markert, A. M. Breure, H. G. Zechmeister (уредници): Bioindicators and Biomonitors, Elsevier, Amsterdam, 2003.
  2. Р. Баргальи: Биогеохимия наземных растений, ГЕОС, Москва, 2005.
  3. О. П. Мелехова, Е. И. Егорова: Биологический контроль окружающей среды, Академия, Москва, 2007.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Основни принципи и дефиниције биоиндиковања и биомониторинга. Примери веза стања животне средине и живих бића. Сапробна стања. Микроорганизми као биоиндикатори. Алге као биоиндикатори. Маховине као биоиндикатори. Лишајеви као биоиндикатори. Више биљке као биоиндикатори. Мекушци као биоиндикатори. Инсекти као биоиндикатори. Рибе као биоиндикатори. Птице као биоиндикатори. Сисари као биоиндикатори.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

Одређивање сапробности вода. Одређивање активности микроорганизама у земљишту. Еутрофикација. Парковски лишајеви као биоиндикатори. Тешки метали у маховинама. Секвенцијална техника елуирања - интер- и екстраћелијски везани метали. Секвенцијална техника елуирања - интраћелијски и резидуални метали. Полициклични ароматични угљоводоници у иглицама бора. Употреба меда у биомониторингу. Коса и нокти као биомонитори.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

60 поена

Tue Dec 18 12:29:37 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет