Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
519P1

Назив предмета:
Хемија животне средине

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

101A1 + 102A1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 4. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Александар Р. Поповић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Дубравка Ј. Релић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + три часа лабораторијских вежби (2+0+3)

Циљеви:

Циљ наставе је упознавање са основним процесима у животној средини и њиховом хемијском основом, особинама, пореклом и процесима у атмосфери, хидросфери, литосфери и биосфери, најважнијим загађујућим супстанцама и основним хемијским реакцијама одговорним за трансформације загађујућих супстанци у животној средини.

Исход:

Исход наставе је разумевање везе између физичких и хемијских законитости и стања у животној средини.

Облици наставе:

Предавања и лабораторијске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  1. П. Пфендт: Хемија животне средине - 1. део, Завод за уџбенике Београд, 2009.
  2. Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига 1: Стања и процеси у животној средини, Факултет за физичку хемију Београд, 2005.
  3. Д. Марковић, Ш. Ђармати, И. Гржетић, Д. Веселиновић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига 2: Извори загађивања, последице и заштита, Универзитет у Београду, 2005.

Помоћна литература:

  1. R. Wayne: Chemistry of Atmosphere, Oxford University Press, 2002.
  2. G. W. van Loon, C. J. Duffy: Environmental Chemistry - A Global Perspective, Oxford University Press, 2005.
  3. C. Baird, M. Cann: Environmental Chemistry, W. H. Freeman and Co., 2005.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Загађивачи. Топлотно загађивање вода. Еутрофикација. Класификација загађивача животне средине. Биљке и микроорганизми као хемијски фактори животне средине. Редокс стања вода и седимената. Стварање и састав земљишта. Неорганске супстанце земљишта. Органске супстанце земљишта. Хуминске супстанце. Хемијски процеси у земљишту. Класификација загађивача земљишта. Извори загађивања прехрамбених производа. Главни загађивачи. Хемијска баријера. Хемодинамика загађивача. Биоконцентровање. Порекло Земљине атмосфере. Структура атмосферског омотача. Специфичности атмосферске хемије. Аеросол. Стратосферски и тропосферски аеросол. Основни хемизам озонског слоја. Антропогено угрожавање озонског слога. Смог. Ефекат "стаклене баште". Киселе кише. Састав тропосферског ваздуха. Биогени и геохемијски извори састојака тропосферског ваздуха. Атмосферске реакције стварања тропосферског ваздуха. Интеракције гасова и воденог аеросола. Угљендиоксид-карбонатна равнотежа. природни извори загађивања ваздуха. Самопречишћавање ваздуха. Принципи заштите ваздуха од загађивања. Структура чисте воде. Физичке особине чисте воде. Изотопски састав воде. Карактеристике воде у природи. Вода као дисперзиона средина. Температурна стратификација вода. Сумпорна једињења у водама. Алкалитет и ацидитет вода. Гвожђе у водама. Порекло катјона у водама. Органске супстанце у водама. Вода као животна средина. Сапробна стања. Циклус воде у природи. Хемодинамика кишнице.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Физичко-хемијске карактеристике речне воде: одређивање концентрација кисеоника и хлорида, одређивање концентрације липидних супстанци, одређивање суспендоване материје и сувог остатка. Алкалитет и ацидитет минералних вода. Угљен-диоксид-карбонатна равнотежа. Адсорпција на активном угљу. Адсорпција на силикагелу или кварцном песку. Концентрација сумпор-диоксида у ваздуху. Концентрација бензена, толуена и ксилена у ваздуху. Хуминске и фулво киселине у земљишту. Еутрофикација.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

60 поена

Wed Apr 24 16:29:24 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет