Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
514S1

Назив предмета:
Загађивачи хране

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

221A1 + 302A1

ЕСПБ:

9

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 4. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Веле В. Тешевић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Зоран М. Вујчић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Горан М. Роглић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Јована М. Станковић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Весна Д. Вукојевић, Мастер хемичар
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Сања Н. Стојановић, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

др Маја М. Натић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + пет часова лабораторијских вежби (4+0+5)

Циљеви:

Да студенти упознају основне загађиваче хране пореклo загађења, особинама загађивача и њиховa дистрибуцијa у храни), основe припремe, обраде, узорака хране и техникама за идентификовање и квантификовање појединих загађивача.

Исход:

Студенти ће бити оспособљени да самостално организују контролу и анализу хране, за писање стручних и научних чланака и вештину усменог излагања резултата научног и стручног рада.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе, семинарски радови, туторијал.

Ваннаставне активности:

Посета институцијама које се баве анализом и контролом хране или мониторингом загађења.

Литература:

Основна литература:

  • J. P. F. D'Mello (ed): Food Safety: Contaminants and Toxins, Scottish Agricultural College, Edinburgh, UK, Publication Date: April 2003.
  • Предавања у електронском облику

Помоћна литература:

  • http://www.codexalimentarius.org/

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1-2. Основи хемије и биохемије хране (састав, енергетска вредност, есенцијалне компоненте и сл.).

3-5. Токсини (микробиолошки: бактеријски и микотоксини; биљни и из морских организама). Врсте, идентификација, квантификација, уклањања.

6. Генетски модификовани организми. Предности и недостаци. Детекција.

7-9. Адитиви, тешки метали и пестициди у храни.

10. Дуготрајни органски загађивачи у храни.

11. Миграција из амбалаже.

12. Биохемијске методе у аналитици хране.

13. Методе припреме узорка за анализу (SPE, SPME, SBSE и др).

14. Комбиноване методе у аналитици загађивача хране.

15. Комплексна анализа начина контаминације.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

1. Квалитативно одређивање вештачких боја у храни.

2. Oдређивање конзерванаса у храни танкослојном хроматографијом.

3-4. Одређивање тешких метала у биљном материјалу и морским шкољкама.

5. Oдређивање хистамина у рибама и рибљим прерађевинама RP HPLC методом.

6. Одређивање охратоксина А у пшеници, кукурузу и њиховим производима.

7. Одређивање остатака карбендазима у вишњама.

8. Контрола адултерације дијететских производа

9. Одређивање фталата у ПЕТ амбалажи и бензофенона у картонској амбалажи.

10. Гаснохрамотографско одређивање етил карбамата у пићима.

11. Одређивање смеше пестицида у воћном соку.

12. Анализа алергена кикирикија у прехрамбеним препаратима.

13. Испитивање утицаја термичке обраде на смањење токсичног ефекта соје.

14. Испитивање присуства лектина у храни.

15. Aнализа генетски модификоване хране техником PCR-a.

Семинарски радови:

50 поена

Усмени испит:

40 поена

Wed Jan 16 10:16:41 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет