Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
511S1

Назив предмета:
Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

101A1 / 102S1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 2. година, летњи семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Дубравка Ј. Релић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Јована П. Орлић, Мастер хемичар
истраживач-сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + три часа лабораторијских вежби (3+0+3)

Циљеви:

Основни циљ предмета Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху је да студенту на основним студијама пружи основна знања о особинама и понашању атмосфере, органским и неорганским загађивачима који се у атмосфери налазе и као у њу доспевају, односно како се у њој понашају. Процеси пречишћавања отпадних гасова као и узорковање и одређивање параметара квалитета атмосфере су од посебног значаја јер су део стандардних поступака који се примењују свуда у свету.

Исход:

Оспособљавање студента да се користи стандардним поступцима, да одређује и доноси суд о квалитету атмосфере јесу битни елементи за рад у лабораторијама у привреди, инспекцијским службама и институтима. Предмет је неизоставна основа за надградњу, ако се студент одлучи да касније проширује или надопуњава своја знања у области атмосфере у животној средини.

Облици наставе:

Предавања и експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Прикупљање литературе, припреме за вежбе, спремање колоквијума и спремање испита.

Литература:

Основна литература:

 1. И. Гржетић: Белешке за предавања, 2003.
 2. П. Пфендт: Хемија животне средине 1, Завод за удзбенике – Београд, 2009. (398 стр) ISBN: 978-86-17-15780-5
 3. Ш. Ђармати, Д. Веселиновић, И. Гржетић, Д. Марковић: Животна средина и њена заштита, Животна средина - књига I, Футура, Београд, 2007. (311 стр) ISBN 978-86-86859-01-3
 4. Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига I: Стања и процеси у животној средини, Факултет за Физичку хемију, Београд, 1995. (506 стр) ISBN 86-8213-11-1
 5. Д. Марковић, Ш. Ђармати, И. Гржетић, Д. Веселиновић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига II: Извори загађивања, последице и заштита, Универзитет у Београду, Београд, 1996. (552 стр) ISBN 86-81019-27-9.

Помоћна литература:

 1. И. Гржетић: Компаративна анализа нивоа загађења ваздуха проузрокованих аутомобилским и аутобуским саобраћајем у Београду, Зборник радова XXX саветовања "Заштита ваздуха 2002", Друштво за чистоћу ваздуха, Београд, 2002, 89-94
 2. З. Мијатовић, Љ. Чонкић, С. Миљковић: УВ зрачење, извори, особине, ефекти и заштита, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2002. (100 стр)

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод. Агенције за заштиту животне средине.
 2. Сунчево зрачење. Земљина атмосфера - састав и особине.
 3. Циклус воде и атмосферска влажност.
 4. Озон. Стратосферни озон - хемија стратосферног озона. Монтреалски протокол.
 5. Тропосферни озон - хемија тропосферног озона.
 6. Атмосферски талог - киселе кише.
 7. Глобално загревање и Кјото протокол.
 8. Суспендоване и респирабилне честице у атмосфери. Аеросоли.
 9. Генерални принципи мониторинга атмосфере и аналитички параметри квалитета.
 10. Обезбеђење квалитета и управљање квалитетом у аналитици атмосфере.
 11. Заштита атмосфере. Ауто катализатори.
 12. Пречишћавање отпадних гасова. Скрубери.
 13. Добсонов спектрометар и UV индекс.
 14. Емисија и имисија загађивача атмосфере - законска регулативе (закон, правилници и уредбе).

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Састав ваздуха и прерачунавања у атмосферској хемији. Апсолутна и релативна влажност ваздуха.
 2. Одређивање концентрације СО2 у ваздуху.
 3. Таложне материје из ваздуха - узорковање.
 4. Таложне материје из ваздуха - обрада узорака.
 5. Таложне материје из ваздуха - одређивање метала атомском апсорпционом спектроскопијом.
 6. Одређивање олова из ваздуха - спектрофотометријски поступак.
 7. Загађивање ваздуха лако-испарљивим органским супстанцама: Испитивање зависности од утицаја појединих фактора - експеримент.
 8. Загађивање ваздуха лако-испарљивим органским супстанцама: Испитивање зависности од утицаја појединих фактора - обрада резултата.
 9. Одређивање толуена и ксилена из ваздуха - узорковање.
 10. Одређивање толуена и ксилена из ваздуха - гаснохроматографско одређивање толуена и ксилена.

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

60 поена

Tue Sep 17 16:59:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет