Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
511S1

Naziv predmeta:
Osnovi hemije atmosfere i zagađujuće supstance u vazduhu

Školska godina:

2018/2019.

Uslovi pohađanja:

101A1 / 102S1

ESPB:

6

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija životne sredine: 2. godina, letnji semestar, obavezni, naučno-stručni predmet

Nastavnik:

dr Dubravka J. Relić
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Jovana P. Orlić, Master hemičar
istraživač-saradnik, Inovacioni centar, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja + tri časa laboratorijskih vežbi (3+0+3)

Ciljevi:

Osnovni cilj predmeta Osnovi hemije atmosfere i zagađujuće supstance u vazduhu je da studentu na osnovnim studijama pruži osnovna znanja o osobinama i ponašanju atmosfere, organskim i neorganskim zagađivačima koji se u atmosferi nalaze i kao u nju dospevaju, odnosno kako se u njoj ponašaju. Procesi prečišćavanja otpadnih gasova kao i uzorkovanje i određivanje parametara kvaliteta atmosfere su od posebnog značaja jer su deo standardnih postupaka koji se primenjuju svuda u svetu.

Ishod:

Osposobljavanje studenta da se koristi standardnim postupcima, da određuje i donosi sud o kvalitetu atmosfere jesu bitni elementi za rad u laboratorijama u privredi, inspekcijskim službama i institutima. Predmet je neizostavna osnova za nadgradnju, ako se student odluči da kasnije proširuje ili nadopunjava svoja znanja u oblasti atmosfere u životnoj sredini.

Oblici nastave:

Predavanja i eksperimentalne vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Prikupljanje literature, pripreme za vežbe, spremanje kolokvijuma i spremanje ispita.

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. I. Gržetić: Beleške za predavanja, 2003.
 2. P. Pfendt: Hemija životne sredine 1, Zavod za udzbenike – Beograd, 2009. (398 str) ISBN: 978-86-17-15780-5
 3. Š. Đarmati, D. Veselinović, I. Gržetić, D. Marković: Životna sredina i njena zaštita, Životna sredina - knjiga I, Futura, Beograd, 2007. (311 str) ISBN 978-86-86859-01-3
 4. D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. Marković: Fizičkohemijske osnove zaštite životne sredine - knjiga I: Stanja i procesi u životnoj sredini, Fakultet za Fizičku hemiju, Beograd, 1995. (506 str) ISBN 86-8213-11-1
 5. D. Marković, Š. Đarmati, I. Gržetić, D. Veselinović: Fizičkohemijske osnove zaštite životne sredine - knjiga II: Izvori zagađivanja posledice i zaštita, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1996. (552 str) ISBN 86-81019-27-9.

Pomoćna literatura:

 1. I. Gržetić: Komparativna analiza nivoa zagađenja vazduha prouzrokovanih automobilskim i autobuskim saobraćajem u Beogradu, Zbornik radova XXX savetovanja "Zaštita vazduha 2002", Društvo za čistoću vazduha, Beograd, 2002, 89-94
 2. Z. Mijatović, Lj. Čonkić, S. Miljković: UV zračenje, izvori, osobine, efekti i zaštita, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2002. (100 str)

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Uvod. Agencije za zaštitu životne sredine.
 2. Sunčevo zračenje. Zemljina atmosfera - sastav i osobine.
 3. Ciklus vode i atmosferska vlažnost.
 4. Ozon. Stratosferni ozon - hemija stratosfernog ozona. Montrealski protokol.
 5. Troposferni ozon - hemija troposfernog ozona.
 6. Atmosferski talog - kisele kiše.
 7. Globalno zagrevanje i Kjoto protokol.
 8. Suspendovane i respirabilne čestice u atmosferi. Aerosoli.
 9. Generalni principi monitoringa atmosfere i analitički parametri kvaliteta.
 10. Obezbeđenje kvaliteta i upravljanje kvalitetom u analitici atmosfere.
 11. Zaštita atmosfere. Auto katalizatori.
 12. Prečišćavanje otpadnih gasova. Skruberi.
 13. Dobsonov spektrometar i UV indeks.
 14. Emisija i imisija zagađivača atmosfere - zakonska regulative (zakon, pravilnici i uredbe).

Laboratorijske vežbe:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Sastav vazduha i preračunavanja u atmosferskoj hemiji. Apsolutna i relativna vlažnost vazduha.
 2. Određivanje koncentracije SO2 u vazduhu.
 3. Taložne materije iz vazduha - uzorkovanje.
 4. Taložne materije iz vazduha - obrada uzoraka.
 5. Taložne materije iz vazduha - određivanje metala atomskom apsorpcionom spektroskopijom.
 6. Određivanje olova iz vazduha - spektrofotometrijski postupak.
 7. Zagađivanje vazduha lako-isparljivim organskim supstancama: Ispitivanje zavisnosti od uticaja pojedinih faktora - eksperiment.
 8. Zagađivanje vazduha lako-isparljivim organskim supstancama: Ispitivanje zavisnosti od uticaja pojedinih faktora - obrada rezultata.
 9. Određivanje toluena i ksilena iz vazduha - uzorkovanje.
 10. Određivanje toluena i ksilena iz vazduha - gasnohromatografsko određivanje toluena i ksilena.

Kolokvijumi:

20 poena

Usmeni ispit:

60 poena

Wed Apr 24 16:29:24 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet