Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
476B1

Назив предмета:
Одабрана поглавља из токсиколошке биохемије

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Милан Р. Николић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Продубљивање знања о метаболизму ксенобиотика, њиховој биоинактивацији и биоактивацији, о токсикологији слободних радикала, о интеракцијама реактивних интермедијера са биомолекулима и импликацијама њихове токсичности, методама идентификације, изоловања и одређивања производа ових интеракција; о најзначајнијим класама токсичних супстанци и о биохемијским основама њихових утицаја на функцију органа.

Исход:

Стечена знања омогућиће студентима да решавају проблеме везане за испитивање метаболизма ксенобиотика, испитивање токсичних ефеката страних супстанци, идентификацију маркера токсичног дејства и развијањe метода за њихово одређивање.

Облици наставе:

Предавања, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

 1. C. Ioannides (editor): Enzyme systems that metabolise drugs and other xenobiotics, Willey, 2002.
 2. К. B. Wallace (editor): Free radical toxicology, Taylor & Francis, 1997.
 3. P. David Josephy: Molecular toxicology, Oxford University press, 1997.
 4. R. J. M. Niesink: Toxicology - Principles and Applications, CRC, 1996.
 5. Jurgen Augerer, Karl-Heinz Schaller (editors): Analyses of hazardous substances in biological materials, vol. 8, Wiley, 2003.
 6. Одабрани оригинални радови

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Ензимски системи који учествују у метаболизму ксенобиотика. Расподела у ткивима, расподела у врстама, хормонска регулација, експресија. Улога у активацији и детоксификацији страних супстанци.
 2. Изоловање и карактеризација биомолекула модификованих ксенобиотицима. Идентификација ДНК адуката. Хемијска мутагенеза, карциногенеза и тератогенеза.
 3. Токсикологија слободних радикала. Субцелуларна места њиховог генерисања под утицајем ксенобиотика. Липидна пероксидација. Модификације протеина и ДНК. Одбрана од слободних радикала. Примери оштећења ткива слободним радикалима. Молекулски и ћелијски аспекти токсичности слободних радикала (промена експресије гена, промена у ћелијској трансдукцији сигнала, хемијска карциногенеза).
 4. Хемијске супстанце - токсични агенси - токсични ефекти. Токсични ефекти гасова, органских растварача, тешких метала, пестицида, адитива хране, лекова и радиоактивних материјала.
 5. Биохемијске основе утицаја токсичних супстанци на функцију неких органа: хепатотоксичност, нефротоксичност, хематотоксичност, неуротоксичност, генотоксичност, имунотоксичност.

Семинарски радови:

40 поена

Усмени испит:

50 поена

Thu Nov 28 12:04:27 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет